Ανακοινώθηκαν 204 προσλήψεις αναπληρωτών

Ανακοινώθηκαν τελικά νέες προσλήψεις αναπληρωτών. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 204 προσλήψεις εκπαιδευτικών σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Ως ημερομηνία πρόσληψης των προσωρινών αναπληρωτών λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στην οικεία διεύθυνση δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η οποία ορίζεται την Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2015.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΕΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ
ΠΕ01 1 4
ΠΕ02 10 4
ΠΕ03 7 4
ΠΕ04.01 6 6
ΠΕ04.02 2 1
ΠΕ04.04 4 2
ΠΕ04.05 0 2
ΠΕ05 4 1
ΠΕ06 17 9
ΠΕ07 1 2
ΠΕ09 11 5
ΠΕ10 1
ΠΕ11 1
ΠΕ12.11 1
ΠΕ12.05 4 1
ΠΕ12.06 1
ΠΕ13 1
ΠΕ14.04 8 3
ΠΕ17.05 2
ΠΕ17.06 1
ΠΕ17.02 1
ΠΕ17.03 1
ΠΕ17.08 1
ΠΕ18.03 1
ΠΕ18.13 1
ΠΕ18.18 1
ΠΕ19/20 2 4
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΠΕ70 41
ΠΕ06 16
ΠΕ11 8

Προσλήψεις αναπληρωτών σε πρωτοβάθμια.
Προσλήψεις αναπληρωτών σε δευτεροβάθμια.