Προσλήψεις 9 ατόμων στην ΔΕΣ ΡΟΔΑ

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου της Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ, που εδρεύει στη Ρόδο, της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 09-02-2022 έως και 18-02-2022.

Διαβάστε περισσότερα νέα εδώ

Pin It on Pinterest