Προσλήψεις 5 ατόμων στο Δήμο Ρόδου

Ο Δήμος Ρόδου ανακοινώνει την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων ως κάτωθι αναφέρεται, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας που δεν θα ξεπερνά τις 5/7/2021, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Δείτε την προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα νέα εδώ