Προσλήψεις 32 ατόμων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα δυο (32) ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Πανεπιστημίου.

Η χρονική διάρκεια των συμβάσεων θα ξεκινάει από την υπογραφή της σύμβασης και θα διαρκεί έως 18 μήνες με 8ωρη απασχόληση.

Οι 32 θέσεις εργασίας αφορούν προσωπικό καθαριότητας υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Υ.Ε.) στα νησιά που δραστηριοποιείται το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και κατανέμονται ως εξής:

  • Μυτιλήνη (Δήμος Μυτιλήνης) – 11 θέσεις
  • Μύρινα (Δήμος Λήμνου) – 2 θέσεις
  • Ρόδος (Δήμος Ρόδου) – 6 θέσεις
  • Ερμούπολη (Δήμος Σύρου Ερμούπολης) – 3 θέσεις
  • Χίος (Δήμος Χίου) – 5 θέσεις
  • Καρλόβασι (Δήμος Δυτικής Σάμου) – 5 θέσεις

Αναλυτικά η προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα νέα εδώ