Προσλήψεις 3 ατόμων στο Δήμο Ρόδου

Ο Δήμος Ρόδου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων, για την υλοποίηση του Υποέργου (1) «Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας Δήμου Ρόδου» της Πράξης «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014-
2020», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (4) «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης –Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού».

Διαβάστε περισσότερα νέα εδώ

Pin It on Pinterest

Share This