Προσλήψεις 23 ατόμων στη Ρόδο

Η «Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ» ανακοινώνει την πρόσληψη 23 ατόμων με σύμβαση διάρκειας 8 μηνών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ