Προσφυγή από τον Γιώργο Υψηλάντη κατά των περιβαλλοντικών όρων του υποσταθμού ΔΕΗΣ στον Αγ. Νικόλα

Ο κ. Γιώργος Υψηλάντης, επικεφαλής της ΡΟΠΟΑΝ, υπέβαλε σήμερα για λογαριασμό της δημοτικής παράταξης της αντιπολίτευσης, προσφυγή κατά της με αριθμ. πρωτ. 1436/12-03-2015 Απόφασης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που αφορά στην «Παράταση χρονικής ισχύος έως και 27/06/2017 της με αρ. πρωτ. 4376(σχετ.4408)/28-6-2007 Απόφασης Νομάρχη Δωδεκανήσου περί Εγκρίσεως Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για το Κέντρο Διανομής 150/20kV Ρόδου, εντός ιδιόκτητου ακινήτου, επί της οδού Αυστραλίας στην Περιοχή Αγ. Νικόλαος, του Δήμου Ρόδου, ιδιοκτησίας της «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.».

Σημειώνουμε ότι η παραπάνω προσβαλλόμενη απόφαση, έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την πρόσφατη ομόφωνη απόφαση (635/2014) του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία αποκλείσθηκε η κατασκευή Υποσταθμού Υ.Τ. στον Άη-Νικόλα και σε κάθε άλλη πυκνοκατοικημένη περιοχή.

Για το λόγο αυτό ο κ. Υψηλάντης με επιστολή του την προηγούμενη Δευτέρα, κάλεσε τον Δήμαρχο κ. Φώτη Χατζηδιάκο, να υποβάλει αντίστοιχη προσφυγή από πλευράς Δήμου Ρόδου.

…………………………………………………………

Κύριε Δήμαρχε,

Υπέπεσε στην αντίληψή μας, η με αριθ. πρωτ. 1436/12-03-2015 Απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με την οποία παρατείνεται έως τις 27/06/2017 η με αρ. πρωτ. 4376(σχετ.4408)/28-6-2007 Απόφ. Νομάρχη Δωδεκανήσου περί Εγκρίσεως Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για το Κέντρο Διανομής 150/20kV Ρόδου, εντός ιδιόκτητου ακινήτου, επί της οδού Αυστραλίας στην Περιοχή Αγ. Νικόλαος, του Δήμου Ρόδου, ιδιοκτησίας της «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.»» που έληξε στις 27-06-2012.

Παρακαλούμε να αναλάβετε τις απαιτούμενες ενέργειες υποβολής της προβλεπόμενης προσφυγής κατά της ως άνω απόφασης, η οποία έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την 635/10-11-2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εντός της νομίμου προθεσμίας, δηλαδή έως τις 22/3/2015.

Με αφορμή τα παραπάνω, παρακαλούμε για δύο ακόμα σχετικά ζητήματα:

1/. Την άμεση ενεργοποίηση της επιτροπής που προβλέπεται στην απόφαση του Δ.Σ. για την επιλογή εναλλακτικής θέσης.

2/.  Την άμεση υλοποίηση της δέσμευσης σας και της ΔΕΔΔΗΕ για τη διεξαγωγή μετρήσεων ακτινοβολίας από τον ΔΗΜΟΚΡΙΤΟ στον Υ/Σ του Ροδινιού, για το οποίο μας είχατε διαβεβαιώσει ότι θα γινόταν αμέσως μετά την απόφαση του περασμένου Νοέμβρη.

 

Με εκτίμηση,

Ο επικεφαλής της ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ  ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ