Προμήθεια ποδοσφαιρικού τάπητα και εξοπλισμού για τις ανάγκες του γηπέδου ποδοσφαίρου στο Καρακόνερο από την Περιφέρεια

Τη σύναψη Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Ρόδου ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της ΠΝΑΙ, βάσει της οποίας ο Δήμος Ρόδου παραχωρεί στην Περιφέρεια την αρμοδιότητα για την κατασκευή του έργου «Προμήθεια ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του γηπέδου ποδοσφαίρου της Ε.Π.Σ.Ρ. στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις Καρακόνερου του Δήμου Ρόδου», προϋπολογισμού 374.167,24 € .

Σκοπός του έργου είναι να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο, ασφαλές, λειτουργικό, ανθεκτικό στην δοκιμασία του χρόνου υπό ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες, πρότυπο, πιστοποιήσιμο σύμφωνα με τις αυστηρότερες λειτουργικές απαιτήσεων της FIFA και της ΕΠΟ, διατηρήσιμο σε άρτια λειτουργική και αισθητική κατάσταση γήπεδο, υπερτοπικού ποδοσφαιρικού κέντρου.

Το υφιστάμενο γήπεδο, λόγω του χρόνου έκθεσής του στην ηλιακή ακτινοβολία του νησιού, καθώς και λόγω της ιδιαίτερα μεγάλης χρήσης από τις τοπικές ομάδες για αγώνες και προπονήσεις, έχει χάσει τις ελαστικές του ιδιότητες και είναι ακατάλληλο για χρήση. Παράλληλα, η αισθητική του υποβάθμιση απαξιώνει το βασικό υπερτοπικό αθλητικό ποδοσφαιρικό κέντρο του Δήμου. Επομένως, απαιτείται η ανακαίνιση και αναβάθμισή του, με νέο ειδικό σύγχρονο σύστημα ποδοσφαιρικού τάπητα, με τον απαραίτητο συνοδευτικό εξοπλισμό συντήρησής του και με την εκπαίδευση προσωπικού στη χρήση του. Όσον αφορά τον λοιπό εξοπλισμό του γηπέδου, αυτός παρουσιάζει ιδιαίτερη φθορά και ειδικά τα τέρματα χρήζουν άμεσης αντικατάστασης. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τη μελέτη που θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 374.167,24 και θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2020 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Η διάρκεια της Διαβαθμιδικής Σύμβασης είναι από την ημερομηνία υπογραφής της από τα συμβαλλόμενα μέρη, μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών.

Pin It on Pinterest