Προκήρυξη έργου “Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων Καμινίων Δήμου Ερμούπολης Σύρου

Την προκήρυξη Δημόσιας Σύμβασης για την κατασκευή του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων Καμινίων» του Δήμου Ερμούπολης Σύρου προϋπολογισμού 74.400 ευρώ υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος.

Αμείωτο παραμένει το ενδιαφέρον της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τη βελτίωση και την αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων σε όλα τα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Για τον σκοπό αυτό ο Περιφερειάρχης υπέγραψε μία ακόμη προκήρυξη δημόσιας σύμβασης η οποία αφορά τη «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων Καμινίων» του Δήμου Ερμούπολης Σύρου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 74.000 ευρώ. Ως καταληκτική προθεσμία για την υποβολή προσφορών ορίσθηκε η 7η Ιανουαρίου στις 10 η ώρα το πρωί.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων στην Ερμούπολη της Σύρου Την Τρίτη 7-01-2019 στις 10 το πρωί.