Προκήρυξη διαγωνισμού από το υπουργείο Ναυτιλίας για την κατάταξη 155 Δοκίμων στο Λιμενικό Σώμα

ιαγωνισμό για την κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα 155 Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρών και γυναικών), δημοσίευσε το υπουργείο Ναυτιλίας.

Η προκήρυξη, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 33/10-09-2019, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Δι@ύγεια» (http://diavgeia.gov.gr) (ΑΔΑ: ΩΓΘΜ4653ΠΩ-4ΘΩ).

Η διαδικασία επιλογής θα γίνει με την εφαρμογή συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων, όπως αναφέρει η προκήρυξη. Σε αυτήν, αναφέρονται μεταξύ άλλων, η ηλικία και τα λοιπά προσόντα των υποψηφίων που απαιτούνται, οι διαδικασίες του διαγωνισμού, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλα στοιχεία που είναι σημαντικά για τους ενδιαφερόμενους.

Οπως αναφέρει η προκήρυξη, η κατάθεση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει είτε ταχυδρομικώς με συστημένη αλληλογραφία, είτε αυτοπροσώπως (ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο) από τις 7 Οκτωβρίου έως τις 18 Οκτωβρίου στις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα-Παρασκευή) από τις 8 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Ακτή Βασιλειάδη – Πύλες Ε1-Ε2, Πειραιάς Τ.Κ. 18510).