Προκηρύσσονται 8 νέες θέσεις γιατρών στο Νοσοκομείο Ρόδου

Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Υγείας η προκήρυξη οκτώ (8) ακόμη θέσεων, ειδικευμένων γιατρών, για το Νοσοκομείο της Ρόδου.

Συγκεκριμένα:

Δύο (2) θέσεις Αναισθησιολογίας
Μία (1) θέση Οφθαλμολογίας
Μία (1) θέση Παιδιατρικής
Μία (1) θέση Νεφρολογίας
Μία (1) θέση Ουρολογίας
Μία (1) θέση Ωτορινολαρυγγολογίας και
Μία (1) θέση για την ΜΕΘ

Πηγή : ert