ΑΝΔΩ : Πρόγραμμα οικονομικής και κοινωνικής ένταξης 100 ανέργων του ΟΑΕΔ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»,

ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι ξεκίνησε δεύτερος κύκλος υποβολής αιτήσεων

από άνεργους εγγεγραμμένους στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ για την ένταξή τους

στο Τοπικό Πρόγραμμα της Δωδεκανήσου. Στόχος του έργου είναι η οικονομική και

κοινωνική ένταξη 100 ανέργων που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ και

απειλούνται ή ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Το έργο αφορά στην

προετοιμασία των ανέργων και περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, από τη

διαδικασία επιλογής μέχρι και την επιβεβαίωση της εξασφάλισης της δημιουργίας

θέσεων απασχόλησης στις τοπικές επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα.

Οι ωφελούμενοι :

 Θα δεχτούν εξατομικευμένη Συμβουλευτική στήριξη ανάλογα µε τους στόχους

τους (εάν προσανατολίζονται σε έναρξη νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας

ή εάν θα απασχοληθούν ως μισθωτοί σε υφιστάμενες επιχειρήσεις).

 Θα καταρτιστούν σε θέματα Επιχειρηματικότητας, Νέων Τεχνολογιών και

Προώθησης Τουριστικού Προϊόντος. Για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα

κατάρτισης, θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα.

Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και όλες οι λεπτομέρειες συμπλήρωσης

είναι διαθέσιμα στις ιστοσελίδες της ΑΝ.ΔΩ Α.Ε: www.ando.gr και της Αναπτυξιακής

Σύμπραξης: http://www.dodecanese.gr

Η υποβολή των αιτήσεων και εξειδικευμένες πληροφορίες, παρέχονται στα γραφεία

του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, Γ. Μαύρου 7, Ζέφυρος – Ρόδος (υπεύθυνη κ. Π.

Καστράνη, 2241070406).

Pin It on Pinterest