Το προφίλ των εμπρηστών

Ανδριανού Γκουρμπάτση, Αντιστράτηγου – Υπαρχηγού Π.Σ, ε.α, Νομικού

Από την πρόσφατη Μελέτη μου(1), πέραν των σημαντικών και πολύ χρήσιμων συμπερασμάτων που προέκυψαν… για την εγκληματικότητα των εμπρησμών στην Ελλάδα, σκιαγραφείται μέσω αυτής παράλληλα και το προφίλ των εμπρηστών, το οποίο, ανά νομοτυπική μορφή των εγκλημάτων εμπρησμού είναι διαφορετικό και έχει ως εξής:

I) Προφίλ εμπρηστή*.

Άνδρας, ποσοστό (93,2%).

Ενήλικας, ποσοστό (87,4%).

Ψυχικά υγιής, ποσοστό (99,7%).

Μεσήλικας, ηλικίας κυρίως (35 – 59) ετών, ποσοστό (44,2%).

Άγαμος, ποσοστό (49,3%).

Βαθμός μόρφωσης, στοιχειώδους εκπαίδευσης, ποσοστό (71,6%).

Εργαζόμενος, ποσοστό (66,1%).

Εργάτης, ποσοστό (41,8%).

Το επάγγελμά του ανήκει κυρίως στην Γενική Κατηγορία Επαγγελμάτων ”Τεχνίτες και Εργάτες”, ποσοστό (32,9%).

Τέλεσε τον εμπρησμό κυρίως:

1) Αττική, ποσοστό (26,5%).

2) Μακεδονία, ποσοστό (21,9%).

3) Στερεά Ελλάδα και Εύβοια, ποσοστό (10,9%).

Τέλεσε τον εμπρησμό σε περιοχή (οικισμό) με πληθυσμό άνω των 1.000 κατοίκων, ποσοστό(55,1%).

Η κατοικία του ήταν σε περιοχή (οικισμό) με πληθυσμό άνω των 1.000 κατοίκων, ποσοστό(48,8%).

ΙΙ) Προφίλ εμπρηστή σε δάση*.

Άνδρας, ποσοστό (91,6%).

Ενήλικας, ποσοστό (97,1%).

Ψυχικά υγιής, ποσοστό (99,9%).

Μεσήλικας, ηλικίας κυρίως άνω των 45 ετών, ποσοστό (63,4%).

Έγγαμος με παιδιά, ποσοστό (77,5%).

Βαθμός μόρφωσης, στοιχειώδους εκπαίδευσης, ποσοστό (75,2%).

Εργαζόμενος, ποσοστό (67,8%).

Εργαζόμενος για λογαριασμό του, ποσοστό (58,3%).

Το επάγγελμά του ανήκει κυρίως στην Γενική Κατηγορία Επαγγελμάτων ”Γεωργία, Δασοκομία, Αλιεία, Θήρα, Ζωοκομία”, ποσοστό (31,8%).

Τέλεσε τον εμπρησμό σε δάση κυρίως:

1) Μακεδονία, ποσοστό (25,3%).

2) Πελοπόννησο, ποσοστό (18,7%).

3) Στερεά Ελλάδα και Εύβοια, ποσοστό (14,4%).

Τέλεσε τον εμπρησμό σε δάση σε περιοχή (οικισμό) με πληθυσμό κάτω των 1.000 κατοίκων,ποσοστό (72,7%).

Η κατοικία του ήταν σε περιοχή (οικισμό) με πληθυσμό κάτω των 1.000 κατοίκων, ποσοστό(57,7%).

Σημείωση(*): βλ. ” Τυπολογία εμπρηστών και το προφίλ του πυρομανή εμπρηστή” στο Βιβλίο Ανδριανού Γκουρμπάτση ”ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΕΜΠΡΗΣΜΟΥ: Η εγκληματολογική έρευνα”, Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, 2013, σελ. 261, 264 επ.

Πηγή(1): Ανδριανού Γκουρμπάτση, Αντιστράτηγου – Υπαρχηγού Π.Σ, ε.α, Νομικού, Μελέτη ”Εγκληματικότητα των Εμπρησμών και Προφίλ των Εμπρηστών (2000 – 2010), η οποία σύντομα θα αναρτηθεί στο blog: http://www.andrianos-firedepartment.blogspot.com

Pin It on Pinterest