Προειδοποίηση για θυελλώδεις ανέμους στη Ρόδο

1. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με το αρ. 031/12-01-2021/10:00 UTC
¨Δελτίο Αναγγελίας Θυελλωδών Ανέμων¨ της Ε.Μ.Υ., στη θάλασσα Ρόδου και θάλασσα
Καστελορίζου σήμερα Τρίτη θα συνεχίσουν να πνέουν άνεμοι νοτιοανατολικοί 7 ή 8 μποφόρ μέχρι
12/22 UTC .
2. Κατόπιν αυτών, οι Πλοίαρχοι – Κυβερνήτες και Ιδιοκτήτες όλων των σκαφών της ευρύτερης
περιοχής, παρακαλούνται όπως προ απόπλου για οποιονδήποτε προορισμό, ενημερώνονται από
τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές για τα καιρικά φαινόμενα που επικρατούν και να λάβουν όλα τα
ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας. Επιπρόσθετα, οι ιδιοκτήτες σκαφών που ελλιμενίζονται σε όρμους
και λιμένες να μεριμνήσουν χωρίς αναβολή για την ασφάλιση των ως άνω σκαφών.-