Προχωρημένα μαθήματα Φυσικής Σωματιδίων για μαθητές Λυκείου – Masterclasses 2018, από το ΕΚΦΕ Ρόδου

Το Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) Ρόδου – Νοτίου συγκροτήματος Δωδεκανήσου  διοργάνωσε την τοπική εκδήλωση Masterclasses 2018.

Κάθε χρόνο, περίπου 13 000 μαθητές Λυκείου από 52 χώρες επισκέπτονται για μία ημέρα ένα από τα 215 Πανεπιστήμια ή Ερευνητικά Κέντρα της περιοχής τους με σκοπό να λύσουν τα αινίγματα της φυσικής των σωματιδίων. Ομιλίες από ερευνητές-επιστήμονες επεξηγούν και αναλύουν τομείς και μεθόδους της βασικής έρευνας που αφορούν τα στοιχειώδη σωματίδια και τις μεταξύ τους δυνάμεις, δίνοντας την δυνατότητα στους ίδιους τους μαθητές να επεξεργαστούν πραγματικά πειραματικά δεδομένα από πειράματα φυσικής σωματιδίων, από το CERN Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Σωματιδιακής Φυσικής.

Ο υπεύθυνος του Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών του Νοτίου συγκροτήματος Δωδεκανήσου (ΕΚΦΕ Ρόδου) δρ. Ευστράτιος Καρβέλας έχει διδακτορικό στη Φυσική υψηλών ενεργειών από το ΕΜΠ και έχει εργαστεί στο Ευρωπαϊκό κέντρο πυρηνικών ερευνών CERN.

Έχοντας τα κατάλληλα εφόδια/γνώσεις   πήρε άδεια:
από τον υπεύθυνο της Ελληνικής ομάδας εκλαΐκευσης  της Φυσικής υψηλών ενεργειών καθηγητή του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου κ. Νίκο Τράκα και
από τον διευθυντή Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου κ. Ιωάννη Παπαδομαρκάκη
και διοργάνωσε στη Ρόδο το τοπικό Masterclasses 2018.

26 Μαθητές Λυκείου από τα : 1ο , 2ο , 3ο, 4ο  ΓΕΛ Ρόδου, ΓΕΛ Αφάντου και Μουσικό Σχολείο Ρόδου, συμμετείχαν την Κυριακή 22/4/2018 από τις 9:00-18:00 στο ΕΚΦΕ Ρόδου στο 14ο International Particle Physics Masterclasses 2018 – Προχωρημένα μαθήματα Φυσικής Σωματιδίων για μαθητές Λυκείου.
Εντόπισαν 78 σωματίδια Ζ0 και μέτρησαν τη μάζα του Ζ0.
Τα Ζ0  υπάρχουν για μόνο  3×10−25 s πριν διασπαστούν σε ύλη και Αντιύλη. Που είναι ο μικρότερος πειραματικά μετρήσιμος χρόνος.