Πριν αλέκτωρ λαλήσει τρεις…


ΠΡΙΝ ΑΛΕΚΤΩΡ ΛΑΛΗΣΕΙ ΤΡΕΙΣ…….

Σήμερα καταθέσαμε το με αριθμό 43/17 έγγραφο μας το οποίο απευθύνεται στον δήμαρχο Ρόδου κ.Φ. Χατζηδιακο και στον εντεταλμένο Σύμβουλο για θέματα πολεοδομίας και Πολεοδομικού κ. Γ. Κακούλη σχεδιασμού το οποίο και σας επισυνάπτουμε όπου «εκφράζουμε την απορία μας πως είναι δυνατόν μετά από ενάμισυ μήνα και τα όσα αναγράφονται στο πρακτικό της 6ης Συνεδρίασης (6-9-2017) του ΣΥΠΟΘΑ – Πράξη 1η«Εξέταση προσφυγής του Συλλόγου μας κατά της αναθεώρησης της υπ’ αριθμ. 77/29-09-2009 οικοδομικής αδείας της Δ/νσης Πολεοδομίας Δήμου Ροδίων με Α/Α 56/2017, με ΑΔΑ: 6ΕΨΕΩ1Ρ-Ν77 και με ημερομηνία αναθεώρησης 15-03-2017» που συνημμένα σας υποβάλλουμε, υπάλληλοι της Υ.ΔΟΜ. Δήμου Ρόδου ενώ ενήργησαν, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην πιο πάνω απόφαση, εξακολουθούν να υπηρετούν στην συγκεκριμένη υπηρεσία και μάλιστα να χειρίζονται αιτήσεις της Δ.Ε.Η. Α.Ε. ή ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ή έγγραφα που αφορούν την υπ’ αριθ. 77/2009 οικοδομική άδεια της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Δήμου Ροδίων.»

Και πριν αλέκτωρ λαλήσει τρεις… οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι στους οποίους αναφέρεται η ως άνω απόφαση και οι οποίοι « ομολόγησαν» ενώπιον του συμβουλίου τα όσα «εις βάρος» μας έπραξαν έβγαλαν σε χρόνο μηδέν νέα αναθεώρηση της άδειας….

Τα συμπεράσματα δικά σας….

Ο αγώνας μας συνεχίζεται!

Για ΔΣ

Αφήστε τα σχόλια σας

σχόλια