“Πριγκιπέσα της Λησμονιάς” βιβλιοπαρουσίαση στη Ρόδο