Που θα γινουν εργασίες αντικατάστασης των παλαιών φωτιστικών με led

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, σας ενημερώνει ότι θα εκτελούνται εργασίες αντικατάστασης των παλαιών φωτιστικών σωμάτων οδοφωτισμού,  με νέα φωτιστικά σώματα τύπου LED, επί τηςκάτωθι οδού:

Στην ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ (Ε.Ο.) «ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ», από τον κόμβο αεροδρομίου (Φανάρια) Χ.Θ. 10+750 μέχρι τον κόμβο (Φανάρια) στην περιοχή ΤσαΐριΧ.Θ. 0+000, από τις 17-05-2019 Παρασκευή μέχρι και τις 29-05-2019 Τετάρτη.