Ποιοι θα σταματήσουν να παίρνουν το επίδομα των 534 ευρώ

Με την σταδιακή άρση του lockdown και το άνοιγμα της οικονομίας, αυστηροποιείται το πλαίσιο για τις αναστολές εργασίας και τους δικαιούχους του επιδόματος των 534 ευρώ, καθώς περισσότεροι από 400 ΚΑΔ αποκλείονται από το μέτρο της αναστολής σύμβασης εργασίας τον Μάιο.

Ειδικότερα, οι αναστολές παραμένουν ενεργές τον Μάιο μόνο στους κλειστούς ΚΑΔ, στην εστίαση, στο λιανεμπόριο και σε κάποιους λίγους μεμονωμένους ΚΑΔ από άλλες δραστηριότητες. Υπενθυμίζεται πως η εστίαση θα λάβει την αποζημίωση, αν ο εργαζόμενος εργάζεται πάνω από 16 ώρες την εβδομάδα, δίχως να ισχύει το κριτήριο του τζίρου. Το ίδιο ισχύει και για κλειστές επιχειρήσεις και λιανεμπόριο, καθώς υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι που λειτουργεί με click away.

Από την άλλη πλευρά, μπήκε «κόφτης» για 150.000 εργαζομένους, οι οποίοι αν και σε καθεστώς αναστολής εργασίας, δεν θα λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού, επειδή εργάζονται λιγότερες από 4 ώρες ημερησίως.

Στους κλάδους που μένουν εκτός του μέτρου των αναστολών είναι, μεταξύ άλλων, οι ανοιχτοί πληττόμενοι κλάδοι, όπως το χονδρεμπόριο και η βιομηχανία. Έτσι, η λίστα των επιχειρήσεων που δικαιούνται να θέσουν τους εργαζόμενους τους σε αναστολή σύμβασης για τον μήνα Μάιο είναι περιορισμένη, καθώς σε αναστολή τίθενται μόνο όσοι εργαζόμενοι έχουν προσληφθεί έως 31 Ιανουαρίου 2021 (δηλαδή αποκλείονται όσοι προσλήφθηκαν Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο).

Την ίδια στιγμή, το υπουργείο Οικονομικών επιχειρεί να αμβλύνει τις συνέπειες από το φαινόμενο επιτήδειων επιχειρηματιών, που έκαναν εικονικές προσλήψεις και λάμβαναν επιδοτήσεις με προσλήψεις λίγων ωρών.

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Για τον Μάιο ισχύουν δύο κριτήρια επιλεξιμότητας για την υπαγωγή στο μέτρο της αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων:

  1. Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν ή και έχουν επιτρεπόμενες δραστηριότητες μπορούν να θέτουν σε αναστολή ΜΟΝΟ συμβάσεις εργασίας εργαζομένων τους των οποίων το ωράριο εργασίας εβδομαδιαίως είναι τουλάχιστον 16 ώρες, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ κατά την 29/4/2021.
  2. Επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2018, ήταν υποκείμενες σε ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 και δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020, για να είναι επιλέξιμες πρέπει να έχουν υποβάλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 και να μην παρουσιάζουν αύξηση του κύκλου εργασιών τους την περίοδο από 1η Απριλίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020 σε σχέση με την περίοδο από 1η Απριλίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ που έχουν υποβληθεί στην ΑΑΔΕ έως και 4/3/2021.

Παράλληλα, ισχύουν τα ακόλουθα:

  1. Για τις επιχειρήσεις– εργοδότες που υπάγονται σε ΚΑΔ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α

Οι επιχειρήσεις– εργοδότες μπορούν να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους για τον μήνα Μάιο 2021. Οι εργαζόμενοι αυτοί θα πρέπει να έχουν προσληφθεί έως και την 31/01/2021. Για τις επιχειρήσεις αυτές ισχύουν και τα δύο κριτήρια επιλεξιμότητας.

Όσες επιχειρήσεις-εργοδότες υπάγονται σε ΚΑΔ του λιανεμπορίου που είτε λειτουργούν χωρίς περιορισμούς είτε βρίσκονται σε περιοχές που επιτρέπεται να λειτουργήσουν με ραντεβού (click inside), θεωρούνται πληττόμενες επιχειρήσεις και μπορούν να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους, οι οποίοι είχαν προσληφθεί έως και την 31/1/2021. Για τις επιχειρήσεις αυτές ισχύουν και τα δύο κριτήρια επιλεξιμότητας.

  1. Για τις επιχειρήσεις– εργοδότες που ανήκουν στον κλάδο της Εστίασης

Οι επιχειρήσεις– εργοδότες που ανήκουν στον κλάδο της Εστίασης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β), μπορούν να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους, των οποίων δεν θα απαιτηθεί η εργασία κατά την λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών τον Μάιο. Οι εργαζόμενοι αυτοί θα πρέπει να έχουν προσληφθεί έως και την 31/01/2021.

Για τις επιχειρήσεις του κλάδου αυτού ισχύει το κριτήριο που αφορά το όριο των 16 ωρών εβδομαδιαίως, εξαιρουμένων των εργαζομένων που παρέχουν καλλιτεχνικές υπηρεσίες των οποίων δεν επιτρέπεται η παροχή. Για τις επιχειρήσεις– εργοδότες δεν ισχύει το κριτήριο που αφορά τον κύκλο εργασιών.

  1. Για τις επιχειρήσεις– εργοδότες που υπάγονται σε ΚΑΔ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες μπορούν να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους, οι οποίοι είχαν προσληφθεί έως και την 31/1/2021. Για τις επιχειρήσεις αυτές δεν ισχύουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Διαβάστε περισσότερα νέα εδώ