Αλλάζουν οι ποινές για τα ανασφάλιστα Ι.Χ

Τις ποινές που επιβάλλονται σε περίπτωση εντοπισμού οδηγού ο οποίος επιβαίνει σε ανασφάλιστο αυτοκίνητο τροποποιεί η κυβέρνηση με τροπολογία που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας. Όπως αναφέρεται στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους η οποία και συνοδεύει την τροπολογία, επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές:
1. Καθορίζεται το πρόσωπο (κύριος-κάτοχος ή οδηγός οχήματος) στο οποίο επιβάλλονται οι προβλεπόμενες ποινές και οι οριζόμενες διοικητικές κυρώσεις (αφαίρεση άδειας ικανότητας οδηγού, αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας και πινακίδων αλλά και χρηματικό πρόστιμο) σε περίπτωση ανασφάλιστου οχήματος
2. Καταργείται η πρόβλεψη επιβολής διοικητικών κυρώσεων (αφαίρεση άδειας) επιπρόσθετα για τρία χρόνια σε περίπτωση υποτροπής
3. Ορίζεται ότι σε περίπτωση που οδηγός του οχήματος είναι ο κύριος ή κάτοχος, επιβάλλεται μόνο ένα των προβλεπόμενων χρηματικών προστίμων
4. Προβλέπεται, κατ’ εξαίρεση, η επιστροφή προ της παρέλευσης των προβλεπόμενων περιόδων αφαίρεσης, της άδειας ικανότητα οδηγού και της αφαιρεθείσας άδειας κυκλοφορίας του οχήματος και των πινακίδων στον κύριο ή κάτοχο αυτού, με την προσκόμιση απόδειξης πληρωμής του κατά περίπτωση επιβληθέντος διοικητικού προστίμου και του σχετικού συμβολαίου ασφάλισης του οχήματος.
Πώς τεκμηριώνονται οι αλλαγές τις οποίες αναφέρει η εισηγητική έκθεση; Η τροπολογία αναφέρει χαρακτηριστικά: «Κατ’ εξαίρεση επιστρέφονται προ της παρέλευσης των ανωτέρων περιόδων αφαίρεσης η άδεια ικανότητας οδηγού στον οδηγό του οχήματος με την προσκόμηση απόδειξης πληρωμής του κατά περίπτωση επιβληθέντος διοικητικού προστίμου και η αφαιρεθείσα άδεια κυκλοφορίας του οχήματος μετά των κρατικών πινακίδων στον κύριο ή κάτοχο αυτού, με την προσκόμιση απόδειξης πληρωμής του κατά περίπτωση επιβληθέντος διοικητικού προστίμου και του σχετικού συμβολαίου ασφάλισης του οχήματος».
Το χρηματικό πρόστιμο είναι 1000 ευρώ για τα λεωφορεία και τα φορτηγά δημόσιας χρήμης, 500 ευρώ για τα επιβατηγά και 250 ευρώ για τα δίκυκλα. Η αφαίρεση του διπλώματος ισχύει για έξι μήνες, της άδειας κυκλοφορίας για έξι μήνες ή 2 χρόνια σε περίπτωση εμπλοκής ατυχήματος και των πινακίδων για έξι μήνες ή δύο χρόνια και πάλι σε περίπτωση εμπλοκής σε ατύχημα.

Pin It on Pinterest