Πιστώσεις για προσλήψεις περίπου 2000 αναπληρωτών διαθέτει η Β/θμια

Εννιακόσιες οκτώ προσλήψεις στις ειδικότητες ΠΕ02,03,04 έχουν πραγματοποιηθεί έως τώρα στη Β/θμια ενώ νέες προσλήψεις, σύμφωνα με πληροφορίες μας, αναμένονται τη νέα εβδομάδα. Από το Πρόγραμμα Δημοσίων δόθηκαν στη Β/θμια Γενική Εκπαίδευση 1400 δεκάμηνες πιστώσεις ήτοι 14000 ανθρωπομήνες.

Η Βθμια έχει και ένα υπόλοιπο 236, επίσης δεκάμηνων πιστώσεων, από τον κρατικό προϋπολογισμό. Αν αυτές αθροιστούν με τις 1400 τότε ο συνολικός αριθμός των πιστώσεων είναι 1636.  Με μέσο όρο απασχόλησης τους 8,5 μήνες οι εν λόγω πιστώσεις μπορούν να δώσουν 1924 προσλήψεις ίσως και 2000 ανάλογα με το ρυθμό διάθεσης των πιστώσεων.

Αν οι προσλήψεις αυτές προστεθούν στις 908 που έχουν πραγματοποιηθεί τότε διαπιστώνουμε ότι φέτος μπορούν να προσληφθούν περίπου 2800-3000 εκπαιδευτικοί δεδομένου ότι υπάρχουν και προσλήψεις εκπαιδευτικών μειωμένου ωραρίου.

Πέρσι είχαν προσληφθεί στη Β/θμια 3.173 αναπληρωτές, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του αιρετού στο ΚΥΣΔΕ Νεκτάριου Κορδή. Θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει ότι φέτος οι προσλήψεις θα διαμορφωθούν στα περσινά επίπεδα ωστόσο υπάρχει πρόβλημα με τα μουσικά σχολεία που το προηγούμενο σχολικό έτος καλύφθηκαν σε μεγάλο βαθμό από το ΕΣΠΑ και φέτος θα πρέπει να πάρουν μέρος  των διαθέσιμων πιστώσεων αφού η εν λόγω πράξη δεν εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ.

Το προηγούμενο σχολικό έτος στα μουσικά  σχολεία είχαν πραγματοποιηθεί 320 προσλήψεις αναπληρωτών πλήρους ωραρίου και 98 μειωμένου ωραρίου. Σύμφωνα με τον κ. Κορδή τα κενά στα μουσικά σχολεία είναι 910!  Αν λοιπόν διατεθεί μέρος των 1636 πιστώσεων στα μουσικά σχολεία τότε δύσκολα θα φθάσει η δευτεροβάθμια γενική εκπαίδευση τον περσινό αριθμό προσλήψεων.

Η κατάσταση θα αλλάξει μόνο αν δοθούν νέες πιστώσεις στη Β/θμια. Μάλιστα και ο κ. Κορδής επισημαίνει ότι «είναι προφανές ότι με τις πιστώσεις αυτές δεν μπορούν να καλυφθούν οι σοβαρές ελλείψεις που υπάρχουν στις δομές της Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης. Συνεπώς απαιτούνται σε κάθε περίπτωση και νέες πιστώσεις!»

Πηγή : newsbeast.gr

Pin It on Pinterest