Δωρεάν η πιστοποίηση για την Ηλεκτρονική Υποβολή των οικονομικών καταστάσεων και άλλων πράξεων, στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο

ΘΕΜΑ: Δωρεάν η πιστοποίηση για την Ηλεκτρονική Υποβολή των οικονομικών καταστάσεων και άλλων πράξεων, στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)

Από το Τμήμα Γενικού Εμπορικού Μητρώου(Γ.Ε.ΜΗ), Επιμελητηριακού και Ειδικών Μητρώων του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου ανακοινώνεται ότι :

Ενόψει της υποβολής των Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμών) χρήσεως 2013 στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ σας γνωρίζουμε ότι :

Δωρεάν εγγραφή στο ηλεκτρονικό σύστημα προσωποποιημένων υπηρεσιών του ΓΕΜΗ για την ηλεκτρονική υποβολή των οικονομικών καταστάσεων αλλά και άλλων πράξεων των ΑΕ & ΕΠΕ, μπορούν να κάνουν οι ΑΕ & ΕΠΕ, αφού καταργήθηκε το ετήσιο τέλος των 15 € που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Για την αποφυγή ταλαιπωρίας και για την συντομότερη διεκπεραίωσή των υποθέσεών τους, από την Υπηρεσία του ΓΕΜΗ, οι Ανώνυμες Εταιρείες, αφού πιστοποιηθούν χωρίς καμία επιβάρυνση θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως ,έκθεση ελεγκτών κλπ), καθώς επίσης και τις αποφάσεις των Ετήσιων Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων (έγκριση οικονομικών καταστάσεων, εκλογή ΔΣ αλλά και άλλες πράξεις ).

Οι επιχειρήσεις που θα επιλέξουν την ηλεκτρονική υποβολή των παραπάνω πράξεων, θα πρέπει να αποστείλουν στο πρωτόκολλο του Επιμελητηρίου μας μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα την βεβαίωση πληρωμής και τα πρωτότυπα δικαιολογητικά νομίμωςυπογεγραμμένα, που ανέβασαν ηλεκτρονικά.

Με την ηλεκτρονική υποβολή εκτός από την αποφυγή της ταλαιπωρίας και την ταχύτερη διεκπεραίωση της υπόθεσης τους, εξοικονομούν χρόνο και ταυτόχρονα, διασφαλίζουν την ιχνηλασιμότητα της υπόθεσης τους , αφού ανά πάσα στιγμή θα είναι σε θέση να γνωρίζουν την εξέλιξη και το στάδιο διεκπεραίωσης της.

Περισσότερες πληροφορίες στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ του Επιμελητηρίου (τηλ. 2241044216) και στην στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://services.businessportal.gr

Pin It on Pinterest

Share This