Ο Περιφερειάρχης καλεί τους δημάρχους να επισπεύσουν την εκπόνηση Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Απορριμμάτων

Ο Περιφερειάρχης καλεί τους δημάρχους του Νοτίου Αιγαίου να επισπεύσουν την εκπόνηση Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Απορριμμάτων

Η μη ανταπόκρισή τους, τινάζει στον αέρα την εκπόνηση του Περιφερειακού Σχεδίου και μπλοκάρει, λόγω μη άρσης της αντίστοιχης αιρεσιμότητας, τις σχετικές δαπάνες του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020

Κατεπείγουσα επιστολή με αποδέκτες τους δημάρχους του Νοτίου Αιγαίου, απέστειλε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος, στους οποίους επισημαίνει ότι η μη ανταπόκρισή τους στην υποχρέωση σύνταξης και έγκρισης Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Απορριμμάτων, όχι μόνο τινάζει στον αέρα την διαδικασία εκπόνησης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), αλλά ταυτόχρονα μπλοκάρει, λόγω μη άρσης της αντίστοιχης αιρεσιμότητας, τις σχετικές δαπάνες του νέου ΕΣΠΑ 2014 – 2020 για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Ο κ. Χατζημάρκος στην επιστολή του εκφράζει την ανησυχία του για τις συνέπειες της μη συμμόρφωσης των δημάρχων στις κοινοτικές οδηγίες όσον αφορά το μείζον θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων, για το οποίο η χώρα έχει καταδικαστεί με υπέρογκα πρόστιμα. Ειδικότερα, από το σύνολο των 34 Δήμων, Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, μόνο τρεις (3) ανταποκρίθηκαν, υποβάλλοντας Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων (ο πίνακας επισυνάπτεται).

Σημειώνεται ότι ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων του, έθεσε ως βασική προτεραιότητα το θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων στα νησιά, παρότι η εκπόνηση ΠΕΣΔΑ δεν είναι αρμοδιότητα της Περιφέρειας, αλλά του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ). Παρά ταύτα, και προκειμένου να λυθεί το σοβαρότατο αυτό πρόβλημα, η Περιφέρεια ανέλαβε ενεργό ρόλο και συνήψε σύμβαση με εξωτερικό σύμβουλο – συνεργάτη για την υποστήριξη της Περιφέρειας και του ΦοΔΣΑ κατά την διαδικασία αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ.

Επιπλέον, με αλλεπάλληλα έγγραφά της προς του δημάρχους των νησιών, η Περιφέρεια, όλο το προηγούμενο διάστημα, είχε επισημάνει την αναγκαιότητα σύνταξης και έγκρισης από κάθε Δήμο, Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων, για την επιτυχή ολοκλήρωση της επικαιροποίησης του ΠΕΣΔΑ, η έγκριση του οποίου αποτελεί προαπαιτούμενο για την έναρξη και υλοποίηση κατηγορίας δράσεων του νέου ΕΣΠΑ.

Επειδή, ως σήμερα ελάχιστοι Δήμοι έχουν ανταποκριθεί, ο Περιφερειάρχης επανέρχεται με νέα επιστολή του, ζητώντας να προβούν άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες για την διευθέτηση αυτής της εκκρεμότητας (Η επιστολή επισυνάπτεται).

Σημειωτέον ότι το προηγούμενο διάστημα έγιναν δύο ενημερωτικές συναντήσεις, σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, όπου έγινε ενημέρωση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και τους μελετητές για το πλαίσιο που διαμορφώνει το ΕΣΔΑ, για την διαδικασία επικαιροποίησης του ΠΕΣΔΑ. Διαπιστώθηκαν σημαντικές καθυστερήσεις στην εκπόνηση από πλευράς των δήμων τον Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Απορριμμάτων, οι οποίες επιβάλουν την επιτάχυνση της όλης διαδικασίας ανά νησί, καθώς τα περισσότερα νησιά αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα είτε πλήρους έλλειψης υποδομών, είτε κορεσμού των υφισταμένων υποδομών τους.

Ο Περιφερειάρχης μίλησε για χαμένες ευκαιρίες δεκαετιών, μετά από τον πακτωλό κοινοτικών κονδυλίων που εισέρευσαν στη χώρα, χωρίς ωστόσο να δοθεί λύση στο μείζον πρόβλημα της διαχείρισης των αποβλήτων, με αποτέλεσμα την επιβολή υπέρογκων προστίμων στην χώρα μας από πλευρά της ΕΕ, παράλληλα με δεσμευτικές ημερομηνίες για το κλείσιμο των ΧΑΔΑ μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015. Ωστόσο, η ανυπαρξία τοπικών σχεδίων για την διαχείριση των αποβλήτων καθιστούν το στόχο αυτό επί της ουσίας ανέφικτο.

Pin It on Pinterest