Παρέμβαση του Προέδρου της ΕΛΦΕΕ Ρόδου στην εκδήλωση με τον Διοικητή της ΑΑΔΕ

Τις θέσεις της Ένωσης Λογιστών-Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών
Ρόδου σχετικά με τα ηλεκτρονικά βιβλία μετέφερε στον Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κ. Γιώργο Πιτσιλή, ο Πρόεδρος της
Ένωσης, κ Σπύρος Σπυρόπουλος. Στα πλαίσια της συνάντησης που οργάνωσε το
Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμ. Δωδεκανήσου, ο κ. Σπυρόπουλος
τοποθετήθηκε σχετικά με το νέο πλαίσιο της τήρησης των λογιστικών
βιβλίων των επιχειρήσεων. Οι θέσεις της ΕΛΦΕΕ Ρόδου αποτελούν συνέχεια
της επικαιροποιημένης επιστολής που εστάλη προς το Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, από την ΠΟΦΕΕ. Τα σημαντικότερα
σημεία της τοποθέτησης του ήταν τα παρακάτω:

1. «Η ΕΛΦΕΕ Ρόδου, λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες ανάγκες του κλάδου
των Λογιστών – Φοροτεχνικών και της επιχειρηματικής κοινότητας και με
γνώμονα την διαχρονική συμβολή του κλάδου στο ηλεκτρονικό περιβάλλον της
λειτουργίας των λογιστικο-φορολογικών διαδικασιών, πιστεύουμε στη
χρησιμότητα αυτού του νέου εγχειρήματος, εφόσον διευκολυνθούν, αφενός οι
Λογιστές – Φοροτεχνικοί και αφετέρου οι επιχειρήσεις στην καθημερινότητά
τους και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους με την εξοικονόμηση χρόνου,
την αυτοματοποίηση των ακολουθούμενων διαδικασιών και τη μείωση του
γραφειοκρατικού κόστους. [..]

2. Για τον λόγο αυτό, η καθιέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων, έχοντας και
τα παραπάνω ως στόχο, θα πρέπει να υλοποιηθεί με απαραίτητη προϋπόθεση
την πιστοποίηση (certification) και διαπίστευση (accreditation) της
διαδικασίας ενημέρωσης τους, από τον κατά το νόμο υπεύθυνο Λογιστή –
Φοροτεχνικό, συνδυαστικά με την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και
την υποβολή των κάθε είδους δηλώσεων. [..]

3. Την απάλειψη της επιβολής προστίμων των τροποποιητικών δηλώσεων σε
εμπρόθεσμη αρχική, κάθε είδους φορολογίας σε συνδυασμό και με την μείωση
των αδικαιολόγητα υψηλών προστίμων εκπρόθεσμων αρχικών δηλώσεων. [..]

4. Απαραίτητο στοιχείο για να κριθεί θετικό και πετυχημένο το όλο
εγχείρημα, είναι η κατάργηση της υποχρέωσης των άλλων πολυάριθμων
υποβολών που έχουν τα γραφεία μας στις εκάστοτε καταληκτικές
ημερομηνίες. Ζητούμενο είναι η αυτόματη γένεση στο «myDATA» όλων των
δηλωτικών υποχρεώσεων (παρακρατούμενοι, επιρριπτόμενοι φόροι υπέρ του
Δημοσίου και τρίτων). [..]

5. Πολύ σοβαρό θέμα αποτελεί το ζήτημα του ορίου των αποκλίσεων και τι
όριο ανέχειας θα υπάρχει μεταξύ των μοναδικών εγγραφών. Δεν είναι
δυνατόν να σημαίνονται αποκλίσεις των μερικών λεπτών του ευρώ ανά
εγγραφή επειδή η στρογγυλοποίηση της κάθε εφαρμογής ενδέχεται να
διαφέρει. [..]

6. Τέλος, κρίνουμε απαραίτητο ότι πρέπει να δοθούν οικονομικά ή
φορολογικά κίνητρα στις επιχειρήσεις και στον κλάδο μας ώστε να
μηχανογραφηθούν ή να εκσυγχρονίσουν την μηχανογράφηση τους ,ίσως ακόμη
και με ξεχωριστό πρόγραμμα ΕΣΠΑ.»

Pin It on Pinterest

Share This