Παρέμβαση Κόνσολα για την ίδρυση Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος στο Επαγγελματικό Λύκειο Κω

Με μια τεκμηριωμένη παρέμβαση και πρωτοβουλία του προς το Υπουργείο Παιδείας, ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, ζητά την ίδρυση και λειτουργία Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος στο ΕΠΑΛ Κω.

Αναφέρει ότι στο επαγγελματικό λύκειο της Κω υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για τομείς και ειδικότητες που έχουν ως σημείο αναφοράς τον πρωτογενή τομέα, ενώ τονίζει ότι την προηγούμενη σχολική χρονιά υπήρξαν προπαρασκευαστικά μαθήματα για κάποιους από τους μαθητές της Α΄ Λυκείου, που έχουν έντονο ενδιαφέρον να φοιτήσουν σε τμήμα γεωπονίας.

Ο Μάνος Κόνσολας επισημαίνει ότι ίδρυση και λειτουργία Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος στο ΕΠΑΛ Κω, κινείται σύστοιχα με το στόχο μετασχηματισμού της οικονομίας μας με ειδικότητες του αύριο.

Η συγκεκριμένη προοπτική διευρύνει τους ορίζοντες του αναπτυξιακού προτύπου μιας περιοχής που, μέχρι σήμερα, στηριζόταν στη μονοκαλλιέργεια του τουρισμού, ενώ αποτελεί αίτημα μαθητών και γονέων της περιοχής.

Θεωρώντας ότι ο πρωτογενής τομέας της Κω διαθέτει μεγάλες και αναξιοποίητες δυνατότητες και μπορεί να καταστεί μοχλός ανάπτυξης, η ίδρυση και λειτουργία Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος στο ΕΠΑΛ Κω, θα συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά και θα αναβαθμίσει το σχολείο και την επαγγελματική εκπαίδευση στο νησί.

Pin It on Pinterest

Share This