Παρέμβαση και πέντε προτάσεις του Μάνου Κόνσολα για να στηριχθούν επιχειρήσεις και εργαζόμενοι σε τουρισμό και εστίαση από την αύξηση του ενεργειακού κόστους

Μια σημαντική πρωτοβουλία και παρέμβαση του Μάνου Κόνσολα στους Υπουργούς Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας για να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις από την αύξηση του ενεργειακού κόστους σε τουρισμό και εστίαση.

Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου κατέθεσε πέντε (5) προτάσεις που περιλαμβάνουν:

1ον: Επιδότηση του ενεργειακού κόστους και για τις επιχειρήσεις στον τουρισμό και στην εστίαση.

2ον: Αναστολή των διακοπών ηλεκτροδότησης, μέχρι να υπάρξει εξομάλυνση της κατάστασης, για τους εργαζόμενους και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

3ον: Ενίσχυση με νέους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και επέκταση του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» για να δοθεί η δυνατότητα σε όλες τις επιχειρήσεις και τους πολίτες να ενταχθούν στο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων.

4ον: Νέο πλαίσιο ρυθμίσεων και δόσεων για τις οφειλές στους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας.

5ον: Αναστολή των οφειλών που αφορούν στην επιστρεπτέα προκαταβολή για τις επιχειρήσεις εστίασης.

Παράλληλα, ο κ. Κόνσολας αναφέρει ότι η μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα είναι ένα μέτρο που θα μπορούσε να εξεταστεί με δεδομένο ότι η επίπτωση στα δημόσια έσοδα αντισταθμίζεται από την υψηλή τιμή των καυσίμων (επί της οποίας υπολογίζεται ο ΦΠΑ).

Ο Μάνος Κόνσολας τονίζει ότι η αύξηση του ενεργειακού κόστους συνιστά μια ασύμμετρη απειλή για την ελληνική οικονομία και κυρίως για δύο σημαντικούς κλάδους, όπως είναι ο τουρισμός και η εστίαση.

Αν δεν αναχαιτιστεί ή δεν αντιμετωπιστεί με ουσιαστικά μέτρα στήριξης και συνδρομής επιχειρήσεων και εργαζομένων στον τουρισμό και στην εστίαση ενδέχεται να υπάρξουν αλυσιδωτά προβλήματα αφού:

-Το τουριστικό μας προϊόν θα γίνει πιο ακριβό και λιγότερο ανταγωνιστικό, η αύξηση του ενεργειακού κόστους μετακυλίεται στις υπηρεσίες, στα προϊόντα.

– Πολλές επιχειρήσεις δεν θα καταφέρουν να αντεπεξέλθουν στην εξόφληση των υποχρεώσεών τους.

– Με δεδομένο ότι το ενεργειακό κόστος αποτελεί ζωτική και απαραίτητη δαπάνη για τη λειτουργία των επιχειρήσεων, ενδέχεται οι τελευταίες να μην μπορούν να καλύψουν άλλες υποχρεώσεις (π.χ. επιταγές, υποχρεώσεις προς προμηθευτές, φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις κ.α.).

– Η αύξηση του ενεργειακού κόστους ενδεχομένως να οδηγήσει κάποιες επιχειρήσεις σε μείωση του αριθμού των εργαζομένων.

Pin It on Pinterest

Share This