Ο Γιώργος Παπακαλοδούκας συμμετείχε σε διεθνές συνέδριο γλωσσολογίας

Στο τρίτο διεθνές γλωσσολογικό συνέδριο “OPTIMA, on the cutting edge of foreign language education” που έλαβε χώρα στη Σόφια στις 7-8 Ιουνίου, συμμετείχε ο γλωσσολόγος και συμπατριώτης μας Γιώργος Παπακαλοδούκας, παρουσιάζοντας τα σημαντικά του πορίσματα από έρευνα που διεξήγαγε σχετικά με τη σημασία της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών με τη χρήση μεταγλωσσικών όρων. Τα αποτελέσματά του παρουσίασαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στους παρευρισκόμενους γλωσσολόγους, καθώς κατι τέτοιο ανατρέπει τα ηδη υπάρχοντα δεδομένα, μιας και τίθεται πλέον το ζητούμενο οτι τα διδακτικά βιβλία των ξένων γλωσσών (course books) οφείλουν να διαφοροποιούνται ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο των ενδιαφερομένων να μάθουν μια ξένη γλώσσα. Πιο συγκεκριμένα, διαπίστωσε ότι μορφωμένοι σπουδαστές μιας ξένης γλώσσας απαιτούν μεγαλύτερη επεξήγηση γλωσσολογικών (γραμματικών και συντακτικών όρων) σε αντίθεση με σπουδαστές και δη μετανάστες που μαθαίνουν τη γλώσσα διά της επικοινωνιακής μεθόδου. Σημαντικά ειναι επίσης τα πορίσματα του που σχετίζονται με το κίνητρο (motivation) να μάθει κάποιος μια ξένη γλώσσα,  συγκαταλέγοντας το στα πλέον σημαντικά, για να την κατακτήσει κάποιος γρήγορα και αποτελεσματικά. Ο ίδιος θεωρεί οτι η γλώσσα θα πρέπει να αποδεσμευτεί από το χρησιμοθηρικό σκοπό που έχει πάρει πλέον η διδασκαλία των ξένων γλωσσών, η οποία έχει  σχετιστει περισσότερο με την απόκτηση βεβαιώσεων (first certificate,  advance,  proficiency), έχοντας βάλει τη διδασκαλία των γλωσσών σε καλούπια και συγκεκριμένα “formats”.  Κατι τέτοιο θεωρεί δημιουργεί την αίσθηση ότι η γλώσσα αποτελεί το “εισιτήριο” για μια θεση στο δημόσιο και γενικά στον επαγγελματικό στίβο και όχι ένα επικοινωνιακο εργαλείο που συντελεί στην επικοινωνία μας με άλλους λαούς, στις πολιτιστικές ανταλλαγές και στη διεύρυνση των επικοινωνιακών μας οριζόντων και διαπροσωπικών σχέσεων. Τέλος, σημαντικές είναι και οι παρατηρήσεις του σχετικά με το σχεδιασμό ξενόγλωσσων βιβλίων που σχετίζονται με τη διδασκαλία επαγγελματικών όρων, ανάλογα με τις ανάγκες των σπουδαστών. Έτσι διδακτικά εγχειρίδια προσαρμοσμένα στις ανάγκες μηχανικών αυτοκινήτων,  υδραυλικών,  ηλεκτρολόγων κ.α. πρέπει να σχεδιαστούν από όλους σχεδόν τους εκδοτικούς οίκους ξένων γλωσσών, απαλοίφωντας και τις ανισότητες στην εκπαίδευση των ξένων γλωσσών, όπου η διδασκαλία γλωσσικής ορολογία περιορίζεται μόνο στα επαγγέλματα των ιατρών, δικηγόρων κλπ. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στην αγγλική γλώσσα, ενώ επαινετικά ήταν τα σχόλια του τύπου της γειτονικής πρωτεύουσας για τον συμπατριώτη μας μετά το πέρας των εργασιών.

Pin It on Pinterest