Ομιλία του Βασίλη Υψηλάντη στην Ολομέλεια της Βουλής για το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών και αναφορές σε ζητήματα της Δωδεκανήσου

Ο Κοσμήτορας της Βουλής των Ελλήνων και Βουλευτής Δωδεκανήσου, Βασίλης-Νικόλαος Α. Υψηλάντης, με την ευκαιρία της ομιλίας, επί του Νομοσχέδιου του Υπουργείου Οικονομικών : «Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», αναφέρθηκε εισαγωγικά σε προβλήματα που απασχολούν τα Δωδεκάνησα. Συγκεκριμένα:

  1. Ζήτησε από τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Σταϊκούρα να υπάρξει τροπολογία του άρθρου 62 του Ν.998/79, ώστε να εξαιρεθούν και τα Δωδεκάνησα του τεκμηρίου κυριότητας του Δημοσίου επί των δασών.
  2. Στην αναφορά του Υπουργού για πρόκληση στη Βουλή, συζήτησης, για τα «κόκκινα» δάνεια, ζήτησε να συμπεριληφθούν και τα εκκρεμή δάνεια, της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου.
  3. Ο Βουλευτής, απαντώντας στα όσα υποστηρίχθηκαν από τους εκπροσώπους του ΜΕΡΑ25, για την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά, υπενθύμισε ότι ο αρχηγός του κόμματος αυτού κ. Βαρουφάκης, ήταν που ως Υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύτηκε εγγράφως στο Euro group , για την κατάργηση αυτών στα νησιά, από την κυβέρνηση του Τσίπρα – Καμμένου.

Δήλωσε δε την πεποίθησή του ότι η κυβέρνηση θα αποφασίσει θετικά υπερ του

δίκαιου αυτού αιτήματος των Δωδεκανησίων.

  1. Αναφέρθηκε εμφαντικά στα μέτρα τα οποία υιοθετούνται, από το συγκεκριμένο Νομοσχέδιο,για την παράταση της προθεσμίας πληρωμής οφειλόμενων αξιογράφων από τις επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου, για να μην αποκλειστεί η δανειοδότηση, των επιχειρήσεων αυτών, λόγω του ότι η οικονομική τους δραστηριότητα δεν επανήλθε λόγω της εποχικής τους φύσης, μέσω του ευεργετήματος, της μη καταχώρησης των οφειλόμενων αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς.

Τα κυριότερα σημεία της ομιλίας του Βασίλη- Νικολάου Α. Υψηλάντη , επί του Νομοσχεδίου είναι τα ακόλουθα:

« Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι, 

Με το σχέδιο νόμου, που συζητάμε, του Υπουργείου Οικονομικών, σχετικά με τη διενέργεια της γενικής απογραφής 2021. καθορίζεται το πλαίσιο ώστε να γνωρίσουμε τα σημερινά δεδομένα για τον οικονομικό πλούτο της χώρας, το μέγεθος, τη σύνθεση και τις συνθήκες στέγασης των νοικοκυριών, όπως επίσης και τα δημογραφικά, οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού για την κατάρτιση στατιστικών στο πλαίσιο των εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών υποχρεώσεων της χώρας.

Συγκεντρώνουν στοιχεία απαραίτητα για την χάραξη οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής σε εθνικό περιφερειακό και τοπικό επίπεδο καθώς και σε επίπεδο ευρωπαϊκής ένωσης με σκοπό να συμβάλλουν κατά το δυνατό στην λήψη ορθολογικών αποφάσεων στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα της οικονομίας στην διάχυση / επέκταση της στατιστικής πληροφόρησης στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Τα στατιστικά στοιχεία που προκύπτουν από τις γενικές απογραφές ενδιαφέρουν άμεσα κάθε πολίτη και αποτελούν βασικά εργαλεία για τη διενέργεια ακαδημαϊκών και ερευνητικών προγραμμάτων, καθώς και για να χρησιμοποιηθούν ως βασικό μέσο για την ρύθμιση ποικίλων διοικητικών και νομικών θεμάτων όπως για παράδειγμα η κατανομή κρατικών επιχορηγήσεων στους ΟΤΑ, ρύθμιση εκλογικών θεμάτων κι άλλα.

Είναι ένας τρόπος για να ελέγξουμε την γονιμότητα στην χώρα μας, δηλαδή το δημογραφικό χαρακτηριστικό με το οποίο μπορούμε να προσδιορίσουμε πως λειτουργεί το ανθρώπινο κεφάλαιο μέσα στην κοινωνία μας.

Με τον ίδιο επίσης τρόπο θα ορίσουμε και θα ελέγξουμε την γεωργική και κτηνοτροφική δραστηριότητα, δύο από τους πολύ σημαντικούς τομείς της οικονομίας της χώρας μας.

Η απογραφή της γεωργίας και κτηνοτροφίας είναι μία ευρείας κλίμακας εργασία, που διενεργείται επίσης κάθε δέκα χρόνια, βάσει του κανονισμού της ευρωπαϊκής ένωσης και αποσκοπεί στην εξέταση τάσεων στην διάρθρωση των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων της χώρας μας, ώστε να παρασχεθεί η απαραίτητη βάση στατιστικής γνώσης για το σχεδιασμό, την εφαρμογή, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την επανεξέταση των σχετικών πολιτικών, ιδίως της κοινής γεωργικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για την αγροτική ανάπτυξη καθώς επίσης και των πολιτικών για το περιβάλλον, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό της και των πολιτικών για τη χρήση γης και ορισμένων στόχων βιώσιμης ανάπτυξης.

Μαζί με τις προβλέψεις για την οργάνωση της απογραφής 2021 συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε δυναμικά την ανατροπή της οικονομικής κατάστασης των επαγγελματικών ομάδων για τη λειτουργία των επιχειρήσεων των οποίων έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς η κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορονοϊό. Η πανδημία COVID-19 άλλαξε την Ευρώπη και τον κόσμο εν ριπή οφθαλμού. Καθόρισε τον τρόπο με τον οποίο θα ζούμε και θα συνεργαζόμαστε στο μέλλον και ήρθε σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη βρισκόταν ήδη σε διαδικασία βαθιάς δημογραφικής και κοινωνικής αλλαγής. Η χάραξη πολιτικής πρέπει να εστιάζει στην εκάστοτε πραγματικότητα.

Έτσι τροποποιείται η  από 20.3.20 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του νόμου 4683 /20 προκειμένου για τις περιπτώσεις των επιχειρήσεων για τις οποίες έχουν ληφθεί μέτρα αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 να απαλλάσσονται πλήρως από την υποχρέωση καταβολής μισθώματος. Ταυτόχρονα λαμβάνεται πρόνοια για να καταβληθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό στους εκμισθωτές για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021, για τις περιπτώσεις των φυσικών προσώπων, το 80% του συνολικού μισθώματος το μήνα και για τις περιπτώσεις των νομικών προσώπων το 60% του συνολικού μισθώματος το μήνα. Επίσης δύνανται να εξοφλήσουν τα οφειλόμενα από αυτές αξιόγραφα, κατά το χρονικό διάστημα από την θέση σε ισχύ της ρύθμισης (25.01.2021 έως 28.02.2021), εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από την σφράγιση ή τη λήξη τους. Επιπρόσθετα λαμβάνεται μέριμνα για τους κομιστές των αξιογράφων των οποίων οι προθεσμίες αναστέλλονται με την συγκεκριμένη ρύθμιση. Χορηγείται ακόμα στον Υπουργό των Οικονομικών η εξουσιοδότηση να παρατείνει την προθεσμία πληρωμής αξιογράφων οφειλόμενων από επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου ώστε να μην αποκλείεται η δανειοδότησης των επιχειρήσεων αυτών που η οικονομική τους δραστηριότητα δεν επανήλθε λόγω της εποχικής τους φύσης, μέσω του ευεργετήματος της μη καταχώρησης των οφειλόμενων απ’ αυτές αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς. Δίδεται επιπλέον προθεσμία για την εξόφληση των αξιογράφων που οφείλονταν από πληττόμενες επιχειρήσεις την περίοδο Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020.

Τέλος παρέχεται η δυνατότητα ενίσχυσης αυτών με το προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Οι Έλληνες πολίτες βλέπουν με ιδιαίτερη ικανοποίηση τον τρόπο που ο Πρωθυπουργός και η ελληνική κυβέρνηση αντιμετωπίζουν τόσο τα ζητήματα της πανδημίας όσο και τη γενικότερη οργάνωση της πολιτείας αλλά και τα μέτρα σε σχέση με τις οικονομικές επιπτώσεις αυτής. Ότι παράλληλα με τα μέτρα, που με ρεαλισμό εισάγει ο Υπουργός Οικονομικών κ. Σταικούρας, δεν παραμελείτε και η βελτίωση των μέτρων στήριξης επιχειρηματικών κλάδων που το έχουν πραγματική ανάγκη. Ήδη ο Υπουργός κ. Γεωργιάδης έχει προαναγγείλει επιστρεπτέα 6 και ειδικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την εστίαση.

Η προσήλωση σε υπεύθυνες πολιτικές και μέτρα στην οικονομία για τη διατήρηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, μέσα στην πανδημία, είναι η απάντηση στην εκ του ασφαλούς κριτική και στην ανυπαρξία κάποιας άλλης χρήσιμης εναλλακτικής πρότασης από την αντιπολίτευση».