Ομιλία του Β.Υψηλάντη στην Βουλή για τη σύναψη διπλωματικών σχέσεων της Ελλάδας με το Κυρίαρχο Στρατιωτικό Νοσοκομειακό Τάγμα του Αγίου Ιωάννη των Ιεροσολύμων της Ρόδου και της Μάλτας

Στην ολομέλεια της Βουλής μίλησε ο Κοσμήτορας της Βουλής και Βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Α. Υψηλάντης στο σχέδιο νόμου που υιοθετεί τις διαδικασίες σύναψης διπλωματικών σχέσεων της χώρας μας με το Κυρίαρχο Στρατιωτικό Νοσοκομειακό Τάγμα του Αγίου Ιωάννη των Ιεροσολύμων της Ρόδου και της Μάλτας.

Ο βουλευτής μεταξύ άλλων τόνισε ότι «…η ιστορική αναγωγή της λειτουργίας του Τάγματος με την ιδιαίτερη πατρίδα μου και πρωτεύουσα της Δωδεκανήσου, τη Ρόδο. δημιουργεί ιδιαίτερες προσδοκίες στενής συνεργασίας με αυτό στους τομείς που δραστηριοποιείται. »

Το πλήρες κείμενο της ομιλίας είναι το ακόλουθο:

«Κύριε Υπουργέ,

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Με το υπό ψήφιση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εξωτερικών η χώρα μας συνάπτει διπλωματικές σχέσεις με το Κυρίαρχο Στρατιωτικό Νοσοκομειακό Τάγμα του Αγίου Ιωάννη των Ιεροσολύμων της Ρόδου και της Μάλτας.

.Έτσι κυρώνουμε και θα έχουν την ισχύ νόμου: α) την δια ανταλλαγής ρηματικών διακοινώσεων, υπογραφεισών στη Ρώμη τον Ιανουάριο 2018, συμφωνία, με την οποία αποσκοπείται η σύναψη διπλωματικών σχέσεων και η ανταλλαγή διπλωματικών αντιπροσώπων, σε επίπεδο Πρέσβεων ή Πληρεξούσιων Υπουργών, μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Κυρίαρχου Στρατιωτικού Νοσοκομειακού Τάγματος του Αγίου Ιωάννη των Ιεροσολύμων της Ρόδου και της Μάλτας (εφεξής, το Τάγμα) και β) την παρασχεθείσα τον Ιούλιο 2021, με ρηματική διακοίνωση, μονομερή δήλωση της Καγκελαρίας του Τάγματος προς την Πρεσβεία της χώρας μας στο Βατικανό, με την οποία διαβεβαιώνει τη μη ύπαρξη εμπράγματων δικαιωμάτων στο έδαφος της Ελληνικής Δημοκρατίας και τη μη έγερση στο μέλλον οποιασδήποτε αξίωσης κατά της χώρας μας, χωρίς να θίγεται το δικαίωμα του Τάγματος να αποκτήσει στο μέλλον ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα και να προστατεύει αυτή με κάθε νόμιμο μέσο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

Περαιτέρω, προβλέπεται ότι, το Τάγμα απολαμβάνει τα συνήθη προνόμια και ασυλίες που απολαμβάνουν στην Ελλάδα οι ξένες διπλωματικές αποστολές.

Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται, σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:

  1. Ενδεχόμενη δαπάνη, σε περίπτωση αποστολής Πρέσβη ή Πληρεξουσίου Υπουργού στη Ρώμη, για την εκπροσώπηση της Ελληνικής Δημοκρατίας στο προαναφερόμενο Τάγμα και την ως εκ τούτου κάλυψη των σχετικών εξόδων

Η εν λόγω δαπάνη, εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα. Σύμφωνα πάντως με το αρμόδιο Υπουργείο η εν λόγω εκπροσώπηση θα αναληφθεί με παράλληλη διαπίστευση από την ήδη λειτουργούσα Πρεσβεία της χώρας μας στη Ρώμη. (άρθρο πρώτο)

2. Απώλεια εσόδων του Δημοσίου, από τη χορήγηση στα μέλη του προσωπικού της αποστολής του Τάγματος στη χώρα μας προνομίων και ασυλιών (φορολογικών και τελωνειακών απαλλαγών), αντίστοιχων εκείνων που απολαμβάνουν οι λοιπές ξένες διπλωματικές αποστολές. (άρθρο δεύτερο)

Όπως δείχνει η πλήρης ονομασία του, το Κυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα του Ξενώνα του Αγίου Ιωάννη της Ιερουσαλήμ, της Ρόδου και της Μάλτας προήλθε από τους σταυροφόρους Ιωαννίτες Ιππότες το 1099.

Όταν οι Χριστιανοί έχασαν την Ιερουσαλήμ, το Τάγμα λειτουργούσε από την Ρόδο (1310-1523) και στη συνέχεια από την Μάλτα (1530-1798), στην οποία ήταν κυρίαρχο κράτος. Η ύπαρξη του κράτους αυτού τερματίστηκε από τον Ναπολέοντα, όμως το τάγμα παρέμεινε και επέζησε ως τις μέρες μας.

Σήμερα αποτελεί κρατική οντότητα που αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ, με θέση παρατηρητή στα Ηνωμένα Έθνη και έχει έδρα την Ρώμη.

Αποτελείται από 13.500 μέλη και ιερείς, 80.000 μόνιμους εθελοντές και 25.000 υπαλλήλους. Οι περισσότεροι εργάζονται για τη φροντίδα ηλικιωμένων, προσφύγων, απόρων, αστέγων και παιδιών.

Το τάγμα των εξόριστων ιπποτών της Μάλτας έχει διπλωματικές σχέσεις με 106 διαφορετικές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ισπανίας, της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά κάποιες χώρες δεν αποδέχονται τα διαβατήριά του – ανάμεσά τους το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Νέα Ζηλανδία.

Η ιστορική αναγωγή της λειτουργίας του Τάγματος με την ιδιαίτερη πατρίδα μου και πρωτεύουσα της Δωδεκανήσου, τη Ρόδο. δημιουργεί ιδιαίτερες προσδοκίες στενής συνεργασίας με αυτό στους τομείς που δραστηριοποιείται.

Με τις σκέψεις αυτές δηλώνω ότι υπερψηφίζω το υπό συζήτηση σχέδιο νόμου.

Pin It on Pinterest

Share This