Ολοκληρώθηκαν µε επιτυχία οι εργασίες του KB΄ Πολιτιστικού Συµποσίου της Στέγης Γραµµάτων και Τεχνών ∆Δωδεκανήσου, που πραγματοποιήθηκε στην Κω

Ολοκληρώθηκαν µε επιτυχία οι εργασίες του KB΄ Πολιτιστικού Συµποσίου της Στέγης
Γραµµάτων και Τεχνών ∆ωδεκανήσου, που πραγµατοποιήθηκε στην Κω από το απόγευµα της
Πέµπτης 1 Ιουνίου µέχρι το µεσηµέρι της Κυριακής 3 Ιουλίου 2022 στο συνεδριακό κέντρο του
Μελάθρου του ∆ιεθνούς Ιπποκρατείου Ιδρύµατος. Πραγµατοποιήθηκαν 11 συνεδρίες και υπήρξαν 85 συµµετοχές εισηγητών µε επιστηµονικές ανακοινώσεις σε θέµατα από την ιστορία, την
αρχαιολογία, τη γραµµατολογία, τη γλωσσολογία, τη λαογραφία, το περιβάλλον και την ανάπτυξη είτε της ∆ωδεκανήσου στο σύνολό της, είτε των επιµέρους νησιών. Σηµαντικό µέρος των
εισηγήσεων είχε ως θέµα την Κω, το νησί που φιλοξενούσε το Συµπόσιο.


Οι εισηγήσεις, που χαρακτηρίζονται από υψηλό επιστηµονικό επίπεδο, θα κατατεθούν στη
Στέγη µέχρι τέλους του τρέχοντος έτους, για να εκδοθεί εντός του πρώτου εξαµήνου του 2023 ο
Λ΄ τόµος της περιοδικής επιστηµονικής µας έκδοσης «∆ωδεκανησιακά Χρονικά».
Εκφράζουµε τις θερµές µας ευχαριστίες:
Στους συνδιοργανωτές του Συµποσίου µας: α) Την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου – Τµήµα
δια βίου Μάθησης και Απασχόλησης β) Την Περιφερειακή Ένωση ∆ήµων Νοτίου Αιγαίου γ)
τον ∆ήµο Κω.


Στον Μητροπολίτη Κώου και Νισύρου κ.κ. Ναθαναήλ για την συµµετοχή και την συµπαράστασή του.
Στο ∆ιεθνές Ιπποκράτειο Ίδρυµα για την παραχώρηση της αίθουσας όπου διεξήχθησαν οι
εργασίες του Συµποσίου.
Στον ∆ήµο Κω για τις διευκολύνσεις που µας παρείχε.
Στον Πνευµατικό Όµιλο Κώων «Ο Φιλητάς».
Στους εισηγητές που ήλθαν και κατέθεσαν από το βήµα του Συµποσίου τον καρπό του
πνευµατικού τους µόχθου.
Σ’ όσους παρακολούθησαν τις εργασίες του Συµποσίου.


Ρόδος 4 Ιουλίου 2022
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
ΜΑΝΟΛΗΣ ΜΑΚΡΗΣ, Πρόεδρος
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ, Αντιπρόεδρος
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΖΟΥΜΠΑ, Γενική Γραµµατέας
ΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ, Ταµίας
ΛΟΥΪΖΑ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΙ∆ΟΥ
ΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΜΙΑΟΥΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα νέα εδώ

Pin It on Pinterest

Share This