Ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενίσχυση της αυτοδιοίκησης και της Περιφερειακής Ανάπτυξης

Ένα ολοκληρωμένο πλέγμα προτάσεων για την ενίσχυση του ρόλου της αυτοδιοίκησης κατέθεσε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιφεριών της Βουλής και Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, στη συνεδρίαση της Επιτροπής της Βουλής.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Στέλιος Πέτσας, ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ι.Τ.Α.) και Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού, κ. Ηλίας Αποστολόπουλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), κ. Σπύρος Σπυρίδων, ο Διευθυντής Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου, κ. Ιωάννης Ψυχάρης και ο Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικής Ανάλυσης του Χώρου και Αστικής Οικονομικής του Παντείου Πανεπιστημίου, κ. Αντώνης Ροβολής.

Ο Μάνος Κόνσολας, τόνισε ότι δεν πρέπει να μείνει κανείς Δήμος εκτός του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης».

Με δεδομένο ότι οι προτάσεις ένταξης στο «Α.Τρίτσης» ανέρχονται σε 6,1 δις και υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό του προγράμματος που είναι 3,1 δις , ο Μάνος Κόνσολας πρότεινε να διερευνηθεί η δυνατότητα κάποιες από αυτές τις προτάσεις να μεταφερθούν στο Ταμείο Ανάκαμψης.

Επεσήμανε, επίσης, ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης του Προγράμματος «Α.Τρίτσης» θα πρέπει να δει κατά προτεραιότητα προτάσεις δήμων, και ιδιαίτερα μικρών δήμων, που δεν έχουν καταφέρει ακόμα να εντάξουν έργα στο πρόγραμμα.

Παράλληλα κατέθεσε επτά (7) προτάσεις που συνιστούν θεσμικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις στην αυτοδιοίκηση, αλλά και ουσιαστικές παρεμβάσεις και πολιτικές που αναβαθμίζουν το ρόλο της, όπως:

1ον: Ανακατανομή αρμοδιοτήτων ανάμεσα στο Κράτος, στις Περιφέρειες και στους Δήμους, όπως έχει ήδη προαναγγείλει η κυβέρνηση.

2ον: Ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της αυτοδιοίκησης σε ένα μοντέλο πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ο πρώτος και ο δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης πρέπει να έχουν ουσιαστικές και αποφασιστικές αρμοδιότητες για τον χωροταξικό αλλά και για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

3ον: Απάλειψη διατάξεων που καθιστούν την αυτοδιοίκηση, ετεροδιοίκηση, αναφέροντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα το γεγονός ότι οι κυκλοφοριακές μελέτες, σε επίπεδο Δήμου, προϋποθέτουν έγκριση της Αποκεντρωμένης, ενώ πρέπει να είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του Δήμου, όπως και τα ζητήματα της τοπικής συγκοινωνίας.

4ον: Εκσυγχρονισμός του Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων. Θα πρέπει να ενταχθούν στις ρυθμίσεις για την αξιολόγηση, το βαθμολόγιο, την επιλογή προϊσταμένων αλλά και να υπάρξουν ειδικές διατάξεις για την κινητικότητα, ιδιαίτερα στα μικρά νησιά που οι Δήμοι είναι υποστελεχωμένοι.

5ον: Αλλαγή του πλαισίου για τις προσλήψεις που διαμορφώθηκε την εποχή των μνημονίων και υπό το βάρος και την πίεση συγκεκριμένων αναγκών. Δεν μιλάμε για την επαναφορά σε μία ανεξέλεγκτη κατάσταση προσλήψεων αλλά στη δυνατότητα των Δήμων να αποφασίζουν για τις προσλήψεις του προσωπικού τους, τεκμηριώνοντας αυτές τις αποφάσεις και καλύπτοντας τη μισθοδοσία τους.

6ον: Ψηφιακός μετασχηματισμός των διοικητικών υπηρεσιών των Δήμων, διασύνδεσή τους με όλα τα επίπεδα και τις δομές της δημόσιας διοίκησης.

7ον: Χρηματοδότηση, κατά προτεραιότητα, έργων ανάπτυξης δικτύων 5ης γενιάς στους Δήμους. Η ψηφιακή οικονομία, η επέκταση της τηλεργασίας προϋποθέτουν υποδομές σε τοπικό επίπεδο, οι οποίες με τη σειρά τους θα αποτελούν προϋπόθεση για την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη.

Ο Μάνος Κόνσολας επεσήμανε, επίσης, ότι Ελλάδα είναι στις τελευταίες θέσεις μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό, τι αφορά στο βαθμό φορολογικής αποκέντρωσης, που διασφαλίζει την οικονομική αυτονομία και αυτοτέλεια της αυτοδιοίκησης.

Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 12,64%, ενώ στην Ελλάδα καταγράφεται το χαμηλότερο ποσοστό, η αυτοδιοίκηση έχει το 2,94% των εσόδων του Κράτους.

Pin It on Pinterest