Οι υποψήφιοι της παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» για την κοινότητα ΡΟΔΟΥ

Ο συνδυασμός μας έχει την ονομασία: «ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»

όνομα συνδυασμού: «ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»

Το έμβλημα του συνδυασμού μας αποτελεί αναπαράσταση του ήλιου και ανθρώπων διαφόρων χρωματισμών, ενδιάμεσα αυτών αυτού αναγράφεται: «ΡΟΔΟΣ» από κάτω «ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» και πιο κάτω «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ» και πιο κάτω «Φώτης Χατζηδιάκος» και από κάτω «Υποψήφιος Δήμαρχος» και απεικονίζεται ως εξής:

έμβλημα συνδυασμού:

Ο συνδυασμός μας αποτελείται από τους παρακάτω υποψηφίους για το αξίωμα του συμβούλου της Κοινότητας ΡΟΔΟΥ του Δήμου Ρόδου:

1) ΒΑΣΙΛΑΡΑΚΗΣΤΣΑΜΠΙΚΟΣτουΗΛΙΑ
2) ΒΑΣΙΛΑΡΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣτουΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3) ΔΗΜΟΥΔΗΒΑΣΙΛΙΚΗτουΓΕΩΡΓΙΟΥ
4) ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥΣΕΒΑΣΤΗ (ΣΕΒΗ)τουΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
5) ΚΙΑΜΑΛΗ ΚΟΛΛΙΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗτουΧΑΙΡΕΝΤΙΝ
6) ΚΟΥΜΠΙΑΔΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣτουΙΩΑΝΝΗ
7) ΚΟΥΤΟΥΖΟΥΚΑΛΛΙΟΠΗτουΑΝΤΩΝΙΟΥ
8) ΚΟΥΦΟΜΑΝΩΛΗΣΟΦΙΑτουΠΑΝΤΕΛΗ
9) ΚΥΠΡΙΩΤΗΣΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣτουΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
10) ΜΑΣΥΒΟΝΗ-ΕΛΙΑΝΑ-ΜΑΡΙΑτουΑΝΔΡΕΑ
11) ΜΕΛΙΝΗΔΗΜΗΤΡΑτουΜΙΧΑΗΛ
12) ΜΠΑΡΔΟΣΧΡΗΣΤΟΣτουΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
13) ΜΠΕΛΙΓΡΑΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣτουΙΩΑΝΝΗ
14) ΟΣΜΑΝΤΖΙΚ ΖΑΔΕΜΕΧΜΕΤτουΙΛΤΕΡ
15) ΠΙΧΙΒΕΓΙΟΥΣΟΥΦτουΙΜΠΡΑΗΜ
16) ΠΟΠΟΡΟΥΒΑΡΒΑΡΑ (ΒΑΓΙΑ) τουΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
17) ΡΟΪΛΙΔΟΥ ΤΣΙΤΣΟΥΛΑΜΑΓΔΑΛIΝΗ (ΜΑΓΔΑ)τουΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
18) ΣΤΑΥΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣτουΡΟΥΣΣΟΥ
19) ΤΟΛΙΟΥΕΙΡΗΝΗτουΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
20) ΤΡΕΧΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣτουΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
21) ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΗΣΗΛΙΑΣτουΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
22) ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥΣΤΑΥΡΟΣτουΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
23) ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣΘΕΟΦΑΝΗΣτουΧΡΗΣΤΟΥ

Ο καταθέτων υποψήφιος δήμαρχος του συνδυασμού «ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»

Φώτιος Χατζηδιάκος του Στέργου