Οδηγός για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α από την Ένωση Λογιστών Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ρόδου

Οδηγός για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α από την Ένωση Λογιστών Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ρόδου 

 Στο κείμενο που ακολουθεί θα καταγραφούν με απλά και κατανοητά λόγια οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί για την διαδικασία έκδοσης και πληρωμής του νέου φόρου ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)

 

  1. 1. Ποια αλλαγή έγινε στις  δόσεις του ΕΝ.ΦΙ.Α ;

Οι δόσεις από 5 έγιναν 6. Έτσι όποιος πλήρωσε την 1η δόση με το αρχικό  σύστημα (στις 29/8 ή τέλη 9ου) όπου οι δόσεις ήταν μεγαλύτερες [αφού ήταν πέντε], το παραπάνω που πλήρωσε, θα συμψηφιστεί με την αμέσως επόμενη δόση και όχι με την τελευταία.  Εφόσον λοιπόν οι δόσεις έγιναν έξι  με πρώτη δόση να λήγει την 30/9 σημαίνει ότι η τελευταία έκτη δόση λήγει στις 27/2/2015.

Η πρώτη δόση  (30/9) αν δεν πληρωθεί (έστω και αν δεν έχουν γίνει οι όποιες διορθώσεις) θα  έχει τις σχετικές προσαυξήσεις.

  1. 2. Σε ποιους έγιναν αλλαγές στον ΕΝ.ΦΙΑ από το Υπουργείο και ήδη φαίνονται από τις 22/9 ;

Οι αλλαγές που ήδη φαίνονται στο νέο εκκαθαριστικό από τις 22/9 (και μάλιστα όχι σε όλους αφού αυτό θα γίνεται σταδιακά), θα αφορούν μόνον όσους έχουν οικόπεδα στους περίφημους 4.000 οικισμούς που έχουμε ακούσει τόσο συχνά από τα Μ.Μ.Ε. Για τους οικισμούς αυτούς η μείωση θα είναι αισθητή.

Θα έχουμε όμως αλλαγές και σε όσα ακίνητα της Ρόδου, έχουν χαρακτηριστεί ιστορικά διατηρητέα μνημεία.

  1. 3. Τι γίνεται με τα λάθη που υπάρχουν στα Ε9 (άρα και στον ΕΝΦΙΑ); 

Αυτά τα λάθη που υπάρχουν στα Ε9 (σ.σ. όπως π.χ. στα τ.μ., στις προσόψεις, στην ημερομηνία κατασκευής κ.τ.λ..) δεν θα διορθωθούν αυτόματα. Θα πρέπει να προσέλθουν οι φορολογούμενοι πολίτες στους λογιστές τους, για να διορθωθούν τα Ε9 του παρελθόντος, ώστε επαγωγικά να διορθωθεί αμέσως μετά και ο φόρος ΕΝ.ΦΙ.Α.

Το ίδιο πρέπει να γίνει και στις ακριβές αξίες που εμφανίστηκαν στα υπό ανέγερση κτίσματα που πρέπει να δηλωθούν ότι είναι και … κενά  για να γίνει η μείωση του φόρου !!! (τα σχόλια δικά σας …)

Για να το κάνουμε αυτό πρέπει να περιμένουμε να «ανοίξει» το σύστημα διόρθωσης του Ε9 στο Taxis που λογικά θα γίνει στα μέσα του Οκτωβρίου. Εκεί θα διορθώνουμε τα Ε9 χωρίς πρόστιμο. Για αυτήν την διαδικασία έχουμε διορία μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Με τις διορθώσεις αν αλλάξει ο φόρος του ΕΝ.ΦΙ.Α τότε οι μειώσεις ή οι αυξήσεις θα μειώσουν ή θα προσαυξήσουν τις εναπομείνουσες δόσεις ή αν υπερβάλλουν τον φόρο θα επιστραφούν.

Βεβαίως αν με την τροποποίηση του Ε9 μας (που είπαμε ότι γίνεται χωρίς πρόστιμο) προκύψει μείωση φόρου μεγαλύτερη από 300 ευρώ πάμε σε έλεγχο στην Δ.Ο.Υ. για να τεκμηριώσουμε με έγγραφα τις αλλαγές που κάναμε. Για τον τρόπο υποβολής των τροποποιητικών αυτών θα εκδοθούν οδηγίες του Υπουργείου.

Οι υπηρεσίες του υπουργείου θα προσπαθήσουν επίσης να ταυτοποιήσουν και κτίσματα μεταξύ ψιλού κύριου και επικαρπωτή, έτσι ώστε να τύχουν και οι δύο της έκπτωσης σε περίπτωση που το ακίνητο έχει δηλωθεί κενό στο Ε2 μόνο από τον έναν.

Στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες, οι διορθώσεις δεν θα γίνουν αυτόματα από τις  υπηρεσίες του υπουργείου, τότε οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση, για τον τρόπο υποβολής της οποίας αναμένονται σχετικές διευκρινήσεις.

  1. 4. Τι γίνεται με τις μειώσεις του φόρου στα ξενοδοχειακά κτίρια ατομικών επιχειρήσεων; 

Για να απαλλαγούν τα ξενοδοχειακά κτίρια ατομικών επιχειρήσεων (σ.σ. τα νομικά πρόσωπα είχαν ήδη απαλλαγεί) από τον συμπληρωματικό φόρο ΕΝ.ΦΙ.Α. θα περιμένουμε οδηγίες από το Υπουργείο για το πώς θα το κάνουμε μέσα στον Οκτώβριο. Όπως είπαμε οι μειώσεις που θα προκύψουν στον φόρο  θα μειώσουν τις εναπομείνουσες δόσεις. Αν τις υπερβαίνουν θα γίνει επιστροφή των χρημάτων από την Δ.Ο.Υ.

  1. 5.  Τι γίνεται με τις μειώσεις που εξήγγειλαν για τα κενά ακίνητα;

Η εφαρμογή του Ε9 για διορθώσεις στοιχείων ακινήτων χωρίς πρόστιμα θα ανοίξει περίπου στα μέσα Οκτωβρίου, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της νέας εκκαθάρισης, η οποία θα ενσωματώνει και τις τελευταίες αλλαγές του νόμου 4286/2014. Η νέα εκκαθάριση θα αφορά τη μείωση 20% του φόρου για τα κενά  μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα. Θα πρέπει ωστόσο να τονιστεί ότι, όσον αφορά τα κενά ακίνητα, διευκρινίστηκε ποια ακριβώς είναι αυτά που την δικαιούνται, σύμφωνα με τον νόμο 4286/2014  και την εισηγητική του έκθεση.

Συγκεκριμένα, κενά μη ηλεκτροδοτούμενα, θεωρούνται τα αποπερατωμένα κτίσματα τα οποία έχουν ρευματοδοτηθεί, έχουν πάρει ρολόι και για οποιοδήποτε λόγο έχει γίνει διακοπή της ηλεκτροδότησης. Σε καμία περίπτωση τα ημιτελή κτίσματα καθώς και τα ακίνητα που ουδέποτε έχουν ηλεκτροδοτηθεί δε θεωρούνται μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα και δεν δικαιούνται την έκπτωση αυτή. Αναφορικά με τον τρόπο διόρθωσης, αναμένονται  οδηγίες.

Όπως αναφέραμε, οι μειώσεις που θα προκύψουν στον φόρο θα μειώσουν τις εναπομείνουσες δόσεις. Αν τις υπερβαίνουν θα γίνει επιστροφή των χρημάτων από την Δ.Ο.Υ.

  1. 6. Τι γίνεται με τις μειώσεις (σ.σ. 50% ή 100%)  που εξάγγειλαν για τους οικονομικά ασθενέστερους πολίτες;

Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, θα γίνουν και οι μειώσεις αυτές, όπου 50% έκπτωση, θα παρέχεται  εφόσον πληρούνται σωρευτικά τρείς προϋποθέσεις : α) Ιδιοκτήτες ακινήτων με πολύ  χαμηλό εισόδημα κάτω από 9.000 ευρώ ετησίως κλιμακούμενο για τον η την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση), β) το σύνολο της επιφανείας των κτισμάτων που κατέχουν ( υπόχρεος και προστατευόμενα μέλη) να μην ξεπερνάει τα 150 τμ και γ) ο υπόχρεος και τα εξαρτώμενα μέλη να μην έχουν αρρύθμιστες οφειλές προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Πλήρης απαλλαγή 100%, θα παρέχεται σε πολύτεκνους και άτομα με αναπηρία άνω του 80% (Άρθρο 7 ν.4223/2013), εφόσον και εδώ πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις : α) Ιδιοκτήτες ακινήτων με πολύ  χαμηλό εισόδημα κάτω από 12.000 ευρώ ετησίως κλιμακούμενο για τον η την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση), β) το σύνολο της επιφανείας των κτισμάτων που κατέχουν ( υπόχρεος και προστατευόμενα μέλη) να μην ξεπερνάει τα 150 τμ και γ) ο υπόχρεος και τα εξαρτώμενα μέλη να μην έχουν αρρύθμιστες οφειλές προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία και δ) ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων να ισούται η να υπερβαίνει τα 3 άτομα ή ο υπόχρεος ή η σύζυγος ή οποιοδήποτε από τα εξαρτώμενα άτομα να έχουν αναπηρία πάνω από 80%.
Θα δοθούν τότε οδηγίες για τον τρόπο διόρθωσης. Τα ήδη αναρτημένα εκκαθαριστικά στο taxisnet, δεν περιλαμβάνουν καμία έκπτωση, καθώς εκδόθηκαν χωρίς να έχει βγει η σχετική απόφαση. Όπως είπαμε οι μειώσεις που θα προκύψουν στον φόρο, θα μειώσουν τις εναπομείνουσες δόσεις. Αν τις υπερβαίνουν θα γίνει επιστροφή των χρημάτων από την Δ.Ο.Υ.

  1. 7. Παροχή δυνατότητας και στις επιχειρήσεις να ζητήσουν αναστολή πληρωμής του φόρου

           Μπορεί να χορηγηθεί, με πράξη της φορολογικής διοίκησης, αναστολή πληρωμής του φόρου σε Νομικά πρόσωπα, με τις εξής προϋποθέσεις που πρέπει σωρευτικά να υπάρχουν :

α) Ο συνολικός κύκλος εργασιών του Νομικού προσώπου κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος να μην υπερβαίνει το (10) δεκαπλάσιο του συνολικού φόρου που προκύπτει.

β) Ο συνολικός κύκλος εργασιών, να έχει παρουσιάσει μείωση πάνω από το 30%, σε σχέση με του προηγούμενου προς αυτό, φορολογικού έτος και

γ) Το Νομικό πρόσωπο να μην έχει η να μην ευθύνεται για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο η τα ασφαλιστικά ταμεία.

 

  1. 8. Ας γνωρίζουμε τι άλλαξε με τις δηλώσεις Ε9 που αφορούν ακίνητα που έχουν αλλαγές εντός του 2014.

Εδώ χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Ξεχνάμε το γνωστό σενάριο όπου στο τέλος του χρόνου όταν πηγαίνουμε στον λογιστή μας, δηλώνουμε τις μεταβολές των ακινήτων στο Ε9 μας. Από 1/1/2014 όποιες αλλαγές γίνονται, θα πρέπει να δηλώνονται μέσα σε 30 ημέρες, αλλιώς θα υπάρχει πρόστιμο ίσο με 100 ευρώ ανά δήλωση. Επειδή όμως εκεί στο Υπουργείο, έχουν γίνει όλα ένα κουβάρι και δεν άνοιξαν το σχετικό σύστημα στο Taxis (σ.σ. ανοίγει 1.12.2014), δόθηκε –  ειδικά για τις μεταβολές που έγιναν από 1/1/2014 έως 30/11/2014 – χρονικό όριο δήλωσης η 31η Ιανουαρίου 2015.  Για τις μεταβολές της περιουσιακής μας κατάστασης εντός Δεκεμβρίου 2014, ισχύει αυτό που είπαμε, δηλαδή 30 ημέρες από την μεταβολή.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους τους πολίτες, ότι το οποιοδήποτε λάθος στη δήλωση των περιουσιακών τους στοιχείων, αυτόματα συνεπάγεται την επιπρόσθετη και αναίτια φορολογική επιβάρυνση τους.

Για αυτό το λόγο θα πρέπει πάντα να απευθύνονται σε επαγγελματίες λογιστές φοροτεχνικούς που υπεύθυνα θα αναλάβουν την ορθή  συμπλήρωση της περιουσιακής τους κατάστασης.

 

Με τιμή,

για το Δ.Σ της ΕΛΦΕΕ Ρόδου

 

Ο Πρόεδρος

Ηρακλείδης Ιωάννης

Ο  Γ. Γραμματέας

Παπαδημητρίου Παναγιώτης

Pin It on Pinterest