ΟΑΕΔ: Προσλήψεις 54.500 ανέργων το α΄ εξάμηνο του 2018

Πρόγραμμα επιχορήγησης της πρώτης πρόσληψης μισθωτών για 20.000 ανέργους

Στις αρχές του 2018, θα ξεκινήσει το νέο πρόγραμμα  «πρώτη πρόσληψη» που αφορά τις προσλήψεις 20.000 ανέργων. Παρέχει οικονομικά κίνητρα σε αυτοαπασχολούμενους νέους ηλικίας έως 35 ετών, που δεν απασχολούν και δεν είχαν απασχολήσει στο παρελθόν προσωπικό, για να προσλάβουν ανέργους σε θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης. Ο ΟΑΕΔ θα επιχορηγεί το 50% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας για 12 ή 18 μήνες, αναλόγως της ηλικίας των προσλαμβανόμενων ανέργων, με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ μηνιαίως. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ανέρχεται σε 18 μήνες, για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας έως 29 ετών και σε 12 μήνες, για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω.

Κοινωφελής εργασία για 20.000 ανέργους στο Δημόσιο Τομέα

Αφορά την πρόσληψη 20.000 ανέργων στον δημόσιο τομέα. Το πρόγραμμα που αναμένεται να ξεκινήσει από την άνοιξη, αφορά προσλήψεις πλήρους απασχόλησης για οκτώ ή δώδεκα μήνες και θα απευθύνεται κυρίως σε μακροχρόνια ανέργους που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ.

Δράση Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για 4.500 νέους ανέργους έως 29 ετών

Εντός του Ιανουαρίου 2018, αναμένεται να ξεκινήσει το πρόγραμμα κατάρτισης 200 ωρών, συνολικά 14 μηνών για 4.500 νέους άνεργους, ηλικίας έως 29 ετών, απόφοιτων υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή Γενικού Λυκείου για απασχόληση σε περίπου 10 επαγγελματικές ειδικότητες.
Δικαιούχοι είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις, φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα
Το ύψος επιχορήγησης είναι 360 ευρώ το μήνα για κάλυψη μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους.

Πρόγραμμα απασχόλησης 10.000 ανέργων, ηλικίας 18-29 ετών

Στόχος τους προγράμματος είναι η πρόσληψη αποφοίτων ΑΕΙ, δευτεροβάθμιας και μεταλυκειακής εκπαίδευσης σε θέσεις πλήρους απασχόλησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις,
Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.) και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.
Οι 10.000 θέσεις θα αφορούν εγγεγραμμένους στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για
χρονικό διάστημα άνω των τριών μηνών.

Πηγή:ΕΡΤ

Pin It on Pinterest

Share This