Οι επιχειρήσεις που δικαιούνται επιδότηση 450 ευρώ από τον ΟΑΕΔ

Ο ΟΑΕΔ επιβραβεύει τους επιχειρηματίες που προχώρησαν σε προσλήψεις το 2015, δίνοντας επιδότηση 450 ευρώ.
Συγκεκριμένα ο ΟΑΕΔ αναμένεται να επιδοτήσει τους επιχειρηματίες που από 1/1/2015 έως και την 31/8/2015 προχώρησαν σε πρόσληψη ανέργου. Η επιδότηση θα δοθεί έως το τέλος Νοεμβρίου.
Το πρόγραμμα εφαρμόζεται για πρώτη φορά και αφορά τις επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν προσλήψεις και τις διατήρησαν. Η δράση προϋπολογισμού 61 εκ. ευρώ χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ που λήγει και πραγματοποιείται για να επιτευχθεί η απορρόφηση κάποιων πόρων που δεν είχαν απορροφηθεί.

Pin It on Pinterest

Share This