Ο Δήμος Ρόδου δίνει σε ιδιώτες πάνω απο 64 εκατ. για να συμμαζέψει τα ασυμμάζευτα που δημιούργησε στην καθαριότητα

Περισσότερα από 64 εκατ. ευρώ δίνει σε ιδιώτες ο δήμος Ρόδου για υπηρεσίες καθαριότητας και πράσινου τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Σχετική απόφαση έλαβε την Τρίτη 28/12 η Οικονομική Επιτροπή του δήμου. Συγκεκριμένα η: «Έγκριση μελέτης και όρων Διακήρυξης Συμφωνίας Πλαίσιο “Παροχή Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Καθαριότητας, Καλλωπισμού, Πρασίνου & Ευταξίας του Δήμου Ρόδου 2022-2026» προβλέπει ότι:

-Η εκτιμώμενη αξία της συμφωνία-πλαίσιο ανέρχεται στο ποσό των 51.744.886,90€, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 64.163.659,76€)

-Η διάρκεια της συμφωνίας – πλαίσιο ορίζεται στα τέσσερα (4) έτη από την υπογραφή αυτής. Οι Εκτελεστικές Συμβάσεις θα μπορούν να συνάπτονται με ετήσια (1), διετή (2), τριετή (3) ή τετραετή (4) διάρκεια.

-Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

α) CPV: 90510000-2 «Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων»

β) CPV: 90511100-3 «Υπηρεσίες αποκομιδής στερεών αστικών απορριμμάτων»

γ) CPV: 90512000-9 «Υπηρεσίες μεταφοράς απορριμμάτων»

δ) CPV: 90610000-6 «Υπηρεσίες καθαρισμού και σάρωσης οδών»

ε) CPV: 90918000-5 «Υπηρεσίες καθαρισμού κάδων»

στ) CPV: 77310000-6 «Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου»

Διαβάστε περισσότερα νέα εδώ

Pin It on Pinterest

Share This