Ο Δήμος Νισύρου, επιχορηγείται με 734.020,81€ για την προμήθεια νέας μονάδας αφαλάτωσης

Βασίλης Α. Υψηλάντης: « Η έγνοια και οι δυνάμεις μου στην προσπάθεια καλυτέρευσης της ζωής των Δωδεκανησίων και της ανάπτυξης των νησιών μας. Ο Δήμος Νισύρου, επιχορηγείται μέχρι του ποσού των επτακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων είκοσι ΕΥΡΩ και ογδόντα ενός λεπτών (734.020,81€) για την προμήθεια νέας μονάδας αφαλάτωσης.»

Με απόφασή του ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης, ενέκρινε την επιχορήγηση του Δήμου Νισύρου, μέχρι του ποσού των επτακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων είκοσι ΕΥΡΩ και ογδόντα ενός λεπτών (734.020,81€) για την προμήθεια νέας μονάδας αφαλάτωσης. Στην προσπάθεια αυτή συνεργάστηκε στενά ο βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Α. Υψηλάντης με τον Δήμαρχο Νισύρου Χριστοφή Κορωναίο και με τη συμβολή του Γενικού Γραμματέα Νησιωτικής Πολιτικής Εμμανουήλ Κουτουλάκη. Η απόφαση αφορά την προμήθεια-εγκατάσταση νέας μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας 600 κυβικών μέτρων ανά ημέρα,  την αναβάθμιση της υφιστάμενης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης διανομής ηλεκτρικής ενέργειας των μ/α (υφιστάμενων και νέας) και την κατασκευή νέου συνοδού έργου απόρριψης άλμης των αφαλατώσεων.

Για την απόφαση αυτή ο Κοσμήτορας της Βουλής και Βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Α. Υψηλάντης προέβη στην ακόλουθη δήλωση :

« Η αγαστή συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και η συστηματική δουλειά φέρνει αποτελέσματα. Έτσι με τον Δήμαρχο Νισύρου κ. Χριστοφή Κορωναίο ζητήσαμε από τον Υπουργό Ναυτιλίας Γιάννη Πλακιωτάκη και τον Γενικό Γραμματέα Νησιωτικής Πολιτικής Εμμανουήλ Κουτουλάκη και εγκρίθηκε η επιχορήγηση του Δήμου Νισύρου, μέχρι του ποσού των επτακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων είκοσι ΕΥΡΩ και ογδόντα ενός λεπτών (734.020,81€) για την προμήθεια νέας μονάδας αφαλάτωσης. Η έγνοια και οι δυνάμεις μου στην προσπάθεια καλυτέρευσης της ζωής των Δωδεκανησίων και της ανάπτυξης των νησιών μας.»

Διαβάστε περισσότερα νέα εδώShare

Pin It on Pinterest

Share This