Ο Χατζηδιάκος ενημερώνει το Δημοτικό συμβούλιο για το πως γίνεται υποχρεωτικό το κριτήριο εντοπιότητας στις προκηρύξεις

ΠΡΟΣ

τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

Δήλωση

Κύριε Πρόεδρε,

Σχετικά με την υπ’ αρ. πρωτ. 2/16814/8-04-2021 πρόσκληση σας, δηλώνουμε ότι τα μέλη της παράταξης μας ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ, στο σύνολο τους συμφωνούμε και συμμετέχουμε και οι 15 δημοτικοί σύμβουλοι, στην «δια περιφοράς» συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

Επί της ουσίας του θέματος, συμφωνούμε με θέσπιση κριτηρίων εντοπιότητας στην προκήρυξη πρόσληψης εργαζομένων στη Δ.Ε.Η., καθόσον υπάρχει δέσμευση των εκπροσώπων της Δ.Ε.Η. απέναντι στο δημοτικό συμβούλιο του δήμου Ρόδου και των πρώην Καποδιστριακών δήμων. Επίσης υπάρχουν επανειλημμένες έγγραφες περί τούτου διαβεβαιώσεις των εκάστοτε προέδρων της ΔΕΗ που συμπεριλαμβάνονται στα ανταποδοτικά που χορηγήθηκαν για την κατασκευή των ΑΗΣ. Σορωνής και ΘΗΣ Ν.Ρόδου.

Απαραίτητη προϋπόθεση η συμπλήρωση των άρθρων 3, 4 του νόμου 4643/2019 (νόμος Χατζηδάκη-Γεωργιάδη-Βρούτση), ο οποίος δεν προβλέπει κριτήρια εντοπιότητας, όπως προβλεπόταν στην ΚΥΑ 3921/21-4-2016 (Κουρουπλή-Σκουρλέτη-ΦΕΚ 2/1355/13-5-2016)

Επιπλέον προτείνουμε η απόφαση του Δ.Σ. να συμπεριλαμβάνει το σύνολο των προσλήψεων για διαγωνισμούς που διενεργούνται μέσω Α.Σ.Ε.Π. ή με κριτήρια Α.Σ.Ε.Π. Ειδικότερα, για την οριστική επίλυση του θέματος των προσλήψεων στους νησιωτικούς δήμους, εισηγούμαστε να θεσπιστεί υποχρεωτικά το κριτήριο εντοπιότητας με αυξημένη μοριοδότηση σε όλες τις προκηρύξεις πρόσληψης προσωπικού που αφορούν νησιωτικούς δήμους. Η ρύθμιση αυτή είναι συμβατή με το Σύνταγμα και στηρίζεται στη διάταξη 101 παρ. 4 του Συντάγματος (όπως αναθεωρήθηκε με το ψήφισμα της 25ης/11/1999 της αναθεώρησης της Βουλής των Ελλήνων) και δικαιολογείται για λόγους πρωτίστως εθνικούς, αλλά και κοινωνικοοικονομικούς για την στήριξη των μονίμων κατοίκων των νησιών.

Φώτης Χατζηδιάκος

Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης

«ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»