Να συμπεριληφθεί η νησιωτικότητα στο κανονιστικό πλαίσιο για τις μετεγγραφές φοιτητών των τρίτεκνων οικογενειών

ΜΑΝΟΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: ‘’Να συμπεριληφθεί η νησιωτικότητα στο κανονιστικό πλαίσιο για τις μετεγγραφές φοιτητών των τρίτεκνων οικογενειών’’

Με παρέμβασή του προς τον Υπουργό Παιδείας, κ. Ανδρέα Λοβέρδο, ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, θέτει το ζήτημα της εφαρμογής της ρήτρας νησιωτικότητας στο νέο κανονιστικό πλαίσιο για τις μετεγγραφές φοιτητών στα ΑΕΙ και στα ΤΕΙ.
Ο κ. Κόνσολας επισημαίνει ότι για την περίπτωση των τρίτεκνων οικογενειών του Αιγαίου, θα πρέπει να οριοθετηθεί ως τόπος μετεγγραφής η Αττική, που διαθέτει ένα μεγάλο εύρος σχολών, που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες.
Το πλήρες κείμενο της παρέμβασης του κ. Κόνσολα προς τον Υπουργό Παιδείας, έχει ως εξής:
Κύριε Υπουργέ,
Η διαμόρφωση του νέου κανονιστικού πλαισίου για τις μετεγγραφές φοιτητών, δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο στην εφαρμογή κοινωνικών και εισοδηματικών κριτηρίων.
Ιδιαίτερα για τις περιπτώσεις μετεγγραφών φοιτητών τρίτεκνων οικογενειών αλλά και για τις μετεγγραφές φοιτητών που είναι αδέλφια αλλά έχουν εισαχθεί σε διαφορετικές πόλεις ή γεωγραφικά διαμερίσματα, πρέπει να ληφθούν υπόψιν και άλλα κριτήρια.
Ένα εντελώς ιδιαίτερο κριτήριο είναι η νησιωτικότητα.
Αντιλαμβάνεστε καλύτερα από τον καθένα ότι οι φοιτητές που προέρχονται από νησιωτικές περιοχές, αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα στην επικοινωνία αλλά και στις μετακινήσεις τους, που έχουν μεγαλύτερο δείκτη δυσκολίας αλλά και αυξημένο κόστος.
Όπως γνωρίζετε, με το Νόμο 4150 του 2013, θεσπίστηκε η ρήτρα νησιωτικότητας, μία κορυφαία θεσμική παρέμβαση η οποία, όμως, πρέπει να περάσει στο στάδιο της εφαρμογής σε όλες τις νομοθετικές και θεσμικές αλλαγές αλλά και σε κάθε απόφαση της δημόσιας διοίκησης.
Η ρήτρα νησιωτικότητας πρέπει να έχει εφαρμογή στο νέο κανονιστικό πλαίσιο για τις μετεγγραφές φοιτητών των τρίτεκνων οικογενειών του Αιγαίου αλλά και φοιτητών που είναι αδέλφια αλλά έχουν εισαχθεί σε σχολές που βρίσκονται σε διαφορετικά γεωγραφικά διαμερίσματα.
Είναι άμεση ανάγκη να υπάρξει η εφαρμογή της με ορθολογικά και ρεαλιστικά κριτήρια.
Μία καίρια παρέμβαση από την πλευρά σας, θα ήταν να οριστεί η περιοχή της Αττικής ως τόπος μετεγγραφής πρώτης επιλογής για τους φοιτητές των τρίτεκνων οικογενειών του Αιγαίου. Άλλωστε, η περιοχή της Αττικής διαθέτει ένα μεγάλο εύρος σχολών, συγκριτικά με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες.
Με αυτό τον τρόπο θα εξυπηρετηθούν φοιτητές, που σήμερα βρίσκονται σε ιδιαίτερα δυσχερή θέση και θα ανακουφιστούν οι οικογένειες τους.
Οφείλω να σας επισημάνω ότι ο πολύ μικρός αριθμός αυτών των φοιτητών, δεν διαταράσσει τον προγραμματισμό των πανεπιστημιακών σχολών που βρίσκονται στην περιοχή της Αττικής.
Αναμένω την απάντηση σας και ευελπιστώ ότι θα αποτιμήσετε θετικά την πρόταση μου.

Με εκτίμηση
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου

Pin It on Pinterest