Νέο Δ.Σ. στο Σύλλογο Επαγγελματιών Αισθητικών Δωδεκανήσου

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ  ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ   ΔΩΔ/ΣΟΥ (ΣΕΠΑΔΩ)

Την 1η Ιουνίου 2014 στη Ρόδο διεξήχθησαν εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.και προέκυψαν τα ακόλουθα:
                             Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1)Πρόεδρος:              Λαμπαδάκη-Παπασάββα Κατερίνα
2)Αντιπρόεδρος:       Γεροκούνα ΄Αννα
3)Γεν.Γραμματέας:   Γόμπου Ευαγγελία
4)Ταμίας:                    Παπακων/νου Μαρία
5)Μέλος:                    Γκαβογιάννη ΄Ολγα
                          Αναπληρωματικά Μέλη
1)Πατσάη Τριανταφυλλιά     2)Zάρπα Ευαγγελία
                                 Ελεγκτική Επιτροπή
1)Καλαθενού Παρή  2)Κουμουτσέα Σταυρούλα  3)Βραβοσίνου Θούλη
                          Αντιπρόσωποι για την  ΟΣΕΔΑΕ (κύρια Ομοσπονδία)
1)Γεροκούνα ΄Αννα
2)Λαμπαδάκη-Παπασάββα Κατερίνα
3)Γόμπου Ευαγγελία
                                 Αναπληρωματική: Ζάρπα Ευαγγελία
                     Αντιπρόσωποι για την ΟΕΒΕΔ (τοπική Ομοσπονδία)
Πατσάη Τριανταφυλιά            Λαμπαδάκη-Παπασάββα  Κατερίνα
                                           Για το Δ.Σ.
               Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Λαμπαδάκη-Παπασάββα  Κατερίνα                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Γόμπου Ευαγγελία

Pin It on Pinterest

Shares
Share This