Νέες συμβάσεις έργου συνολικού προϋπολογισμού 443,000 ευρώ υπέγραψε ο Δήμαρχος. Ξεκινούν τα έργα αποκατάστασης του Εθνικού Θεάτρου

Την προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ολοκλήρωση του έργου ολοκλήρωση των όψεων του Εθνικού Θεάτρου Ρόδου με συμπληρωματική εργολαβία , υπέγραψε την Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018, ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Φώτης Χατζηδιάκος.

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 95.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και αναφέρεται στην ολοκλήρωση των εργασιών της εργολαβίας που σταμάτησε το 2015. Σκοπός του έργου είναι η αποκατάσταση των όψεων και η προστασία δομικών στοιχείων, μέχρι την οριστική αποκατάσταση και λειτουργία του θεάτρου. Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Ρόδου και έχει ως συνολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών τους τέσσερις (4) μήνες. Ως ημερομηνία έναρξης των υποβολής των προσφορών ορίζεται η 26η Ιανουαρίου 2018.

Επιπρόσθετα ο κ. Χατζηδιάκος υπέγραψε τη δεύτερη κατά σειρά προκήρυξη έργου που αφορά βελτιωτικές επεμβάσεις συντήρησης του Δημαρχιακού Μεγάρου, στην Πλατεία Ελευθερίας. Πρόκειται για το έργο με τίτλο: «Επεμβάσεις στην Ανατολική όψη του Δημαρχείου», συνολικού προϋπολογισμού 348,000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η χρηματοδότηση γίνεται από το πρόγραμμα συνεργασίας interreg Ελλάδας και Κύπρου και η συνολική προθεσμία εκτέλεσης έργων είναι οι οκτώ (8) μήνες. Ως ημερομηνία έναρξης των υποβολής των προσφορών ορίζεται η 1η Φεβρουαρίου 2018.

Pin It on Pinterest

Share This