Νέες χρηματοδοτήσεις πέτυχε ο δήμος Ρόδου, για σχολικά κτίρια και παιδικές χαρές, συνολικού προϋπολογισμού 1.302.900 ευρώ

Με συντονισμένες προσπάθειες του Δήμου Ρόδου, που ενέκρινε ο δήμαρχος κ. Φώτης Χατζηδιάκος, εξασφαλίστηκε από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, το συνολικό ποσό των 1.302.900 ευρώ, για την χρηματοδότηση συγκεκριμένων πράξεων που αφορούν έργα συντήρησης, αγορά εξοπλισμού και αναβάθμιση και κατασκευή νέων παιδικών χαρών.

Η δημοτική Αρχή, η Διεύθυνση Προγραμματισμού και η Τεχνική Υπηρεσία ξεκίνησαν τις διαδικασίες εκπόνησης μελετών και αναζήτησης χρηματοδοτήσεων, από το ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης των Δήμων «φιλόΔημος ΙΙ» και κατάφεραν να εξασφαλίσουν το ποσό των 394,000 ευρώ, για έργα που έχουν άμεση και απτή θετική επίδραση στην καθημερινή ζωή του πολίτη. Για την υλοποίηση τους θα απορροφηθούν πρώτα οι πόροι του Υπουργείου Εσωτερικών και στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν από ιδίους πόρους του Δήμου.

Συγκεκριμένα ο δήμος Ρόδου, πέτυχε τη χρηματοδότηση των παρακάτω πράξεων.

 1. «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων Δήμου Ρόδου», συνολικού προϋπολογισμού 890.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), με ποσό χρηματοδότησης 653.900,00 € και με τη συμμετοχή του Δήμου να ανέρχεται στα 236.100,00 €.

 2. «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δ. Ρόδου», συνολικού προϋπολογισμού 365.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), με ποσό χρηματοδότησης 365.000,00 €.

Επίσης επίκειται η ένταξη της πράξης:

«Προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Ρόδου», προϋπολογισμού 494.680,64 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με ποσό χρηματοδότησης 284.000,00 € και με τη συμμετοχή του Δήμου να ανέρχεται στα 210.680,64 €.

Σχολικά Κτίρια: Αναλυτικότερα το προτεινόμενο έργο επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων του Δήμου Ρόδου, που αφορούν υποδομές Α’ βάθμιας και Β΄βάθμιας εκπαίδευσης, περιλαμβάνει εργασίες σε 40 σχολικά κτίρια σε όλη την έκταση του νησιού της Ρόδου. Συγκεκριμένα:

 1. 2ο Δημοτικό Σχολείο Ρόδου (οδός Βενετοκλέων)

 2. 6ο Δημοτικό Σχολείο Ρόδου (Άγιος Νικόλαος)

 3. 1ο Δημοτικό Σχολείο Ρόδου (Περιοχή Παλαιού Νεκροταφείου)

 4. 7ο Δημοτικό Σχολείο Ρόδου (Άγιοι Απόστολοι Ρόδου)

 5. 16ο Δημοτικό Σχολείο Ρόδου (Περιοχή Ανάληψη)

 6. 18ο Δημοτικό Σχολείο Ρόδου (Περιοχή Ανάληψη)

 7. 5ο Γυμνάσιο Ρόδου Ρόδου (Περιοχή Ροδίνι)

 8. 15ο Δημοτικό Σχολείο Ρόδου (Ροδίνι)

 9. 13ο Δημοτικό Σχολείο Ρόδου (οδός Ατταβύρου)

 10. 2ο Γυμνάσιο Ρόδου Ρόδου (Γυμνάσιο Κεραμικού)

 11. Συγκρότημα Βενετόκλειου Ρόδου (1ο Λύκειο και 3ο Γυμνάσιο Ρόδου)

 12. Δημοτικό Σχολείο Ασγούρου

 13. 1ο ΕΠΑΛ Ρόδου (οδός Τσιγάντε)

 14. 3ο Δημοτικό Σχολείο Ιαλυσού

 15. 1ο Δημοτικό Σχολείο Ιαλυσού

 16. 1ο Λύκειο Ιαλυσού

 17. 1ο Γυμνάσιο Κρεμαστής

 18. 1ο Λύκειο Κρεμαστής

 19. 2ο Δημοτικό Σχολείο Ιαλυσού

 20. 1ο Δημοτικό Σχολείο Μαριτσών

 21. 1ο Δημοτικό Σχολείο Παραδεισίου

 22. 1ο ΕΠΑΛ Παραδεισίου

 23. 1ο Δημοτικό Σχολείο Σορωνής

 24. 1ο Γυμνάσιο Σορωνής

 25. 1ο Λύκειο Σορωνής

 26. 1ο Γυμνάσιο Ιαλυσού

 27. 1ο Δημοτικό Σχολείο Κρεμαστής

 28. 1ο Γυμνάσιο Αφάντου

 29. 1ο Λύκειο Αφάντου

 30. 1ο Δημοτικό Σχολείο Αφάντου

 31. 1ο Γυμνάσιο Καλυθιών

 32. 1ο Δημοτικό Σχολείο Καλυθιών

 33. 1ο Δημοτικό Σχολείο – 1ο Γυμνάσιο – ΕΠΑΛ Αρχαγγέλου

 34. 2ο Δημοτικό Σχολείο Αρχαγγέλου

 35. 1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Γενναδίου με λυκειακές τάξεις

 36. 1ο Δημοτικό Σχολείο Απολλώνων

 37. 1ο Δημοτικό Σχολείο Φανών

 38. 1ο Δημοτικό Σχολείο Καλαβαρδών

 39. 1ο Δημοτικό Σχολείο Θεολόγου

 40. 2ο Δημοτικό Σχολείο Αφάντου

Μηχανήματα έργου: Σε συνέχεια των παραπάνω, ο Δήμος Ρόδου πέτυχε χρηματοδότηση προμήθειας των κάτωθι μηχανημάτων

1.Ενός νέου καλαθοφόρου φορτηγού

2. Ενός νέου φορτωτή

3. Ενός νέου ανατρεπόμενου φορτηγού 13t με γερανό, αρπάγη και καλάθι

Παιδικές χαρές: Μέσω του προγράμματος και με ιδίους πόρους, ο Δήμος Ρόδου αναβαθμίζει το σύνολο των παιδικών χαρών του νησιού και προχωράει στην προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού, καθώς και των ανταλλακτικών του υφιστάμενου εξοπλισμού, ώστε με την περάτωσή των εργασιών να πληρούνται οι προϋποθέσεις πιστοποίησης σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα και τέλος, η επιθεώρηση των παιδικών χαρών και η έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών.

Συνολικά θα αναβαθμιστούν 22 παιδικές χαρές, εντός της πόλης και στις δημοτικές ενότητες, ώστε να γίνουν ασφαλής προορισμός για τα παιδιά όλων των ηλικιών

Συγκεκριμένα τα υπό προμήθεια είδη και οι εργασίες χωροθετούνται στις κάτωθι παιδικές χαρές:

 • Παιδική χαρά Αρχαγγέλου

 • Παιδική χαρά Μαλώνας

 • Παιδική χαρά Μάσαρη

 • Παιδική χαρά Έμπωνα

 • Παιδική χαρά Ιαλυσού

 • Παιδική χαρά Κοσκινού

 • Παιδική χαρά Ψίνθου

 • Παιδική χαρά Διμυλιάς (οικισμός Ελεούσας)

 • Παιδική χαρά Σαλάκου

 • Παιδική χαρά Απολλώνων

 • Παιδική χαρά Λάρδου

 • Παιδική χαρά Πυλώνας

 • Παιδική χαρά Μαριτσών

 • Παιδική χαρά Παραδείσιου

 • Παιδική χαρά Παστίδας

 • Παιδική χαρά Δαματριάς

 • Ρόδος (1) – Παιδική χαρά Πλ. Αίγλης

 • Ρόδος (2) – Παιδική χαρά Πλ. Ούλοφ Πάλμε

 • Ρόδος (3) – Παιδική χαρά Πλ. Δωδεκανησιακής Αντίστασης (Άγιοι Απόστολοι)

 • Παιδική χαρά Σορωνής

 • Παιδική Χαρά Κρεμαστής

 • Παιδική Χαρά ΑΜΕΑ Ρόδου – Έναντι Χαραλάμπειου Γηροκομείου

«Θα αξιοποιήσουμε το πρόγραμμα «φιλόΔημος ΙΙ»

Κληθείς να σχολιάσει τις ενέργειες της δημοτικές Αρχής, σχετικά με το πρόγραμμα «ΦιλίΔημος ΙΙ» ο δήμαρχος κ Φώτης Χατζηδιάκος τόνισε ότι «ο δήμος Ρόδου, με το έμπειρο προσωπικό, ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση και την αξιοποιεί προς όφελος του νησιού. και ιδιαίτερα των πολιτών του». Υπάρχει μέριμνα για όλους τους πολίτες και ιδιαίτερα για τα μικρά, τις ανάγκες τους και τα σχολεία»

Στη συνέχεια ο κ. Χατζηδιάκος, συνεχάρη τους υπηρεσιακούς παράγοντες, για τον επαγγελματισμό και την αφοσίωση τους στο έργο τους, που έχει άμεση επίδραση στη βελτίωση των συνθηκών καθημερινότητας των πολιτών».