Με 357 νέα οχήματα ενισχύεται το Πυροσβεστικό Σώμα

Με 357 νέα οχήματα ενισχύεται το Πυροσβεστικό Σώμα

Στο 91,18% η απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ

Σε σημαντική αναβάθμιση του στόλου των πυροσβεστικών οχημάτων  προχωρά το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, με την αξιοποίηση κονδυλίων του ΕΣΠΑ, στο πλαίσιο  της συνολικής αναβάθμισης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων και εξοπλισμού της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος και της ριζικής αναδιάρθρωσης των Φορέων του.

ια το σκοπό αυτό είχαν ενταχθεί στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2007-2013, 20 έργα προμηθειών πυροσβεστικών οχημάτων συνολικής αξίας 57,5 εκ. €, μέσω των οποίων θα ενισχυθεί ο στόλος με την απόκτηση 357 νέων οχημάτων.

Από τα έργα αυτά, το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη υλοποιεί 18 διαγωνισμούς προμηθειών εξοπλισμού για το Π.Σ. ύψους 45,2 εκ. ευρώ, εκ των οποίων τα 38,3 εκ. € αφορούν αποκλειστικά προμήθεια σύγχρονων πυροσβεστικών οχημάτων, τα οποία και θα αντικαταστήσουν πεπαλαιωμένα οχήματα σε όλη τη χώρα.

Έως σήμερα έχει συμβασιοποιηθεί το 91,18%, που αφορά ποσό  34,9 εκ. € για την προμήθεια 252 οχημάτων ενώ έως τέλος Ιουλίου 2014 θα ολοκληρωθούν οι διαγωνιστικές διαδικασίες και για τις υπόλοιπες προμήθειες.

Σημειώνεται ότι ανάμεσα στα νέα οχήματα που θα αποκτηθούν υπάρχουν τύποι που για πρώτη φορά εντάσσονται στο στόλο του Π.Σ, όπως ειδικά οχήματα σηράγγων για την προστασία των πολιτών που οδηγούν στους αυτοκινητοδρόμους.

Επίσης, στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Γενική Γραμματεία Εμπορίου) εκκρεμεί η υλοποίηση δύο διαγωνισμών,  ύψους 12,3 εκ € για την προμήθεια 92 οχημάτων.

Ακολουθούν αναλυτικά διαγράμματα.

ΓΡΑΦΗΜΑ 1 : Προϋπολογισθείσα Αξία Διενεργούμενων Διαγωνισμών Π.Σ.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

57.564.470,15 €

100,00%

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

45.210.518,66 €

78,54%

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ Π.Σ.

12.353.951,49 €

21,46%

ΓΡΑΦΗΜΑ 2 : Αριθμός Συγχρηματοδοτούμενων Διαγωνισμών Π.Σ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

20

100,00%

Πυροσβεστικό Σώμα

18

90,00%

Υπουργείο Ανάπτυξης για το Π.Σ.

2

10,00%

ΓΡΑΦΗΜΑ 3 : Εξέλιξη Διαγωνισμών του Πυροσβεστικού Σώματος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΘΕΙ

13

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ 2014

5

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΟΥΝ

4

ΓΡΑΦΗΜΑ 4 : Εξέλιξη Διαγωνισμών που διενεργεί το Υπουργείο Ανάπτυξης για λογαριασμό του ΠΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ Π.Σ.

2

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ 2014

0

ΓΡΑΦΗΜΑ 5 : Συγχρηματοδοτούμενοι Διαγωνισμοί ΠΣ για Προμήθεια Οχημάτων

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

50.695.340,49 €

100,00%

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ Α.Π.Σ.

38.341.389,00 €

75,63%

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΥΠΑΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΙΣΜΟ ΤΟΥ Π.Σ.

12.353.951,49 €

24,37%

ΓΡΑΦΗΜΑ 6 : Συγχρηματοδοτούμενοι Διαγωνισμοί για Προμήθεια Οχημάτων που διενεργούνται από το ΠΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Π.Σ.

38.341.389,00 €

100,00%

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ Α.Π.Σ.

34.961.389,00 €

91,18%

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ Π.Σ. ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΟΥΝ ΑΠΌ ΤΟ Α.Π.Σ. ΕΝΤΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2014

2.780.000,00 €

7,25%

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ Π.Σ. ΠΟΥ ΕΚΡΕΜΜΟΥΝ

600.000,00 €

1,56%

ΓΡΑΦΗΜΑ 7  : Συγχρηματοδοτούμενοι Διαγωνισμοί για Προμήθεια Οχημάτων που διενεργούνται από το Υπουργείο Ανάπτυξης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΥΠΑΑΝ

12.353.951,49

100,00%

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΥΠΑΑΝ

0,00

0,00%

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ Π.Σ. ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΟΥΝ ΑΠΌ ΤΟ Α.Π.Σ. ΕΝΤΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2014

0,00

0,00%

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ Π.Σ. ΠΟΥ ΕΚΡΕΜΜΟΥΝ

12.353.951,49

100,00%

ΓΡΑΦΗΜΑ 8  : Επιμερισμός του Προϋπολογισμού ΠΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

57.564.470 €

100,00%

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

35.165.648 €

61,09%

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΌ ΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

10.044.870 €

17,45%

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΌ ΤΟ ΥΠΑΑΝ

12.353.951 €

21,46%

Pin It on Pinterest