Νέα δωρεάν σεμινάρια στη Ρόδο

Το ΚΕΚ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Δράσεις Ενημέρωσης, Επιμόρφωσης και Κατάρτισης», το οποίο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ανακοινώνει την έναρξη νέων  διαδικτυακών επιμορφωτικών σεμιναρίων και ημερίδων για το έτος 2020 .

Ακολουθώντας τις εξελίξεις και με βάση τις νέες επιταγές επιμόρφωσης λόγω της πανδημίας του COVID 19  ξεκινάμε πιλοτικά ένα νέο κύκλο που σε πρώτο στάδιο θα αφορά τα Δωδεκάνησα και στην συνέχεια τις Κυκλάδες.

Η Θεματολογία των διαδικτυακών σεμιναρίων θα έχει σχέση με τον τουρισμό, την οικονομία, την υγεία και το νέο περιβάλλον που επιβάλει η πανδημία, τις ξένες γλώσσες και την επιχειρηματικότητα.

Πρόθεση μας είναι στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να υλοποιηθούν και προγράμματα δια ζώσης με μέγιστο αριθμό δέκα ατόμων και τηρώντας όλα τα  πρωτόκολλα ασφαλείας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται για τα σεμινάρια και να δηλώνουν συμμετοχή στην ιστοσελίδα του έργου www.katartisi-pnai.gr. Τα σεμινάρια απευθύνονται σε ενήλικες, ανεξαρτήτως ηλικίας, μορφωτικού επιπέδου, καταγωγής και επαγγελματικής κατάστασης με στόχο την ανάπτυξη και αναβάθμιση επαγγελματικών δεξιοτήτων, ενώ η συμμετοχή στα σεμινάρια είναι δωρεάν. Όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς τη συμμετοχή τους στα προγράμματα επιμόρφωσης θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης από το ΚΕΚ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ.