«Να καταστεί ξανά ανταγωνιστικός ο πρωτογενής τομέας»

O αγροτικός κόσμος της χώρας βρίσκεται υπό διωγμό. Οι νησιώτες αγρότες, στέκονται με την πλάτη στον τοίχο και περιμένουν την χαριστική βολή, που δεν θα αργήσει να έρθει, καθώς από την 1η Ιανουαρίου του 2018 η θηλιά που τους έχει περάσει η κυβέρνηση στο λαιμό, με το νέο ασφαλιστικό και φορολογικό πλαίσιο, θα σφίξει κι άλλο.

Πέρα από τα πολλά και σοβαρά ανοιχτά μέτωπα των αγροτών σε όλη τη χώρα, οι νησιώτες έχουν να αντιμετωπίσουν την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ που σε συνδυασμό με την εκτόξευση των εισφορών στα ύψη και το μεταφορικό κόστος που καλούνται να επωμιστούν, διογκώνουν το λειτουργικό κόστος και κάνουν ακόμα πιο δύσκολη την επιβίωσή τους. Γιατί περί επιβίωσης πρόκειται. Η κερδοφορία είναι μια λέξη, που έχει σβηστεί από το λεξικό των αγροτών.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, στο διάστημα της πενταετίας 2011-2015 το γεωργικό εισόδημα υπολείπεται κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες εκείνου του 2010! Αντίθετα, στην Ε.Ε.-28 το μέσο γεωργικό εισόδημα αυξάνεται στο ίδιο διάστημα κατά 9,8%. Η απόκλιση από τον κοινοτικό μέσο όρο μεγεθύνεται και σε όρους αξίας παγίου κεφαλαίου ως προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, αναλογία που εκφράζει το επίπεδο των επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (23% στην Ελλάδα το 2016, έναντι ποσοστού 38% στην Ε.Ε.-28).

Οι εισροές, που αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του κόστους παραγωγής, παρά τη σχετική μείωσή τους κατά το 2016, εξακολουθούν να καλύπτουν μεγάλο μέρος (55%) της συνολικής αξίας της γεωργικής παραγωγής της χώρας (κατά μέσο όρο 5,23 δισ. ευρώ στην πενταετία 2012-2016).

Οι περικοπές στις επιδοτήσεις, η αύξηση του συντελεστή φορολόγησης των αγροτικών εισοδημάτων, η φορολόγηση των αγροτικών ενισχύσεων και των αγροτικών αποζημιώσεων, η αύξηση της προκαταβολής του φόρου, ο τριπλασιασμός των ασφαλιστικών εισφορών, η ένταξη των αγροτεμαχίων στον ΕΝΦΙΑ, οι παράνομες κατασχέσεις των αγροτικών ευρωπαϊκών επιδοτήσεων, είναι ενδεικτικά μερικά από τα μέτρα που εξοντώνουν τον αγροτικό κόσμο, που ο οποίος πλέον δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι και να απεγκλωβιστεί από τα χρέη. Εκτός, κι αν πραγματικά ο στόχος είναι αυτός. Η ολοκληρωτική και καθολική μας εξόντωση.

Ο αγροτικός τομέας, πρέπει να επαναπροσδιοριστεί και να στηριχθεί σε στέρεες βάσεις.

Είναι πλέον ανάγκη να αναπτυχθεί μια αγροτική οικονομία προσανατολισμένη στα νέα δεδομένα των καταναλωτών και της αγοράς.

Το αυξημένο κόστος παραγωγής, το μικρό μέγεθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, η επιμονή σε παραδοσιακές καλλιέργειες, η αδυναμία σύνδεσης της έρευνας με την παραγωγή, ο μικρός βαθμός οργάνωσης των παραγωγών σε συλλογικά σχήματα είναι αδυναμίες που πρέπει να ξεπεράσουμε και να στραφούμε στην ανάπτυξη των πλεονεκτημάτων μας όπως η ποικιλία και η ποιότητα των προϊόντων μας, η διατροφική τους αξία και η βιοποικιλότητα του εδαφοκλιματικού μας περιβάλλοντος.

Πρέπει με σύγχρονα μέσα να στοχεύσουμε στην μείωση του κόστους και στην καλύτερη οργάνωση παραγωγής παράλληλα με την προώθηση και εδραίωση των προϊόντων μας στις ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές. Γι αυτό είναι απαραίτητη η διασύνδεση της αγροτικής μας παραγωγής με τον Τουρισμό. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η γαστρονομία καθορίζει κατά 33% την επιλογή του τουριστικού στόχου.

Είναι απαραίτητο, η κυβέρνηση να ελαφρύνει το δυσβάσταχτο οικονομικό βάρος που φόρτωσε στις πλάτες των αγροτών, αν πράγματι επιθυμεί την ανάπτυξη και την εξυγίανση του Πρωτογενούς Τομέα, που αποτελεί έναν από τους πυλώνες στους οποίους μπορεί να επενδύσει για την ενίσχυση της οικονομίας της χώρας.

Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσα από την θέσπιση μέτρων όπως:

-Παρεμβάσεις στα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης με παραγωγικό προσανατολισμό και με έμφαση στις εξαγωγές, στην αειφορία και στην προστασία της παραγωγής από την κλιματική αλλαγή.

-Ρύθμιση των «κόκκινων» δανείων

-Δίκαιο σύστημα φορολόγησης των αγροτών

-Αναγνώριση των ιδιαιτεροτήτων της νησιωτικότητας για τους αγρότες του Αιγαίου

-Πάταξη των κυκλωμάτων που παράνομα «ελληνοποιούν» γεωργικά προϊόντα εις βάρος των Ελλήνων παραγωγών

-Μείωση του κόστους παραγωγής ώστε να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα των αγροτικών προϊόντων

– Πιστοποίηση των προϊόντων και των παραγωγών τους

-Κίνητρα για τους νέους αγρότες

Πρόσφατη μελέτης της Τράπεζας Πειραιώς εκτιμά ότι το αγροτικό εισόδημα στην Ελλάδα μπορεί να αυξηθεί έως και 9% μέχρι το 2024, υπό την προϋπόθεση ότι οι αγρότες θα επικεντρωθούν στην παραγωγή και διάθεση προϊόντων υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας.

Εμείς και θέλουμε και μπορούμε. Η πολιτεία, όμως,  μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων κι αντί να δημιουργεί προσκόμματα , να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για να καταστεί ξανά ανταγωνιστικός ο πρωτογενής τομέας της χώρας μας;

Pin It on Pinterest

Share This