«Να δοθεί χρονική παράταση στους αλιείς της Δωδεκανήσου για την προμήθεια των ηλεκτρονικών συστημάτων παρακολούθησης στα σκάφη τους, για την αλιεία του είδους Συμιακό Γαριδάκι»

Να δοθεί  παράταση στους ψαράδες, για την προμήθεια των ηλεκτρονικών συστημάτων στα σκάφη τους, ώστε να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του νέου Νόμου 1177/21-03-2019 / ΦΕΚ Β 1263/15-04-2019, σχετικά με την αλιεία του είδους Συμιακό γαριδάκι (Plesionika narval), ζητά ο Μάνος Κόνσολας με Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τη νέα Υπουργική Απόφαση, τα αλιευτικά σκάφη θα πρέπει να διαθέτουν σε ισχύ αλιευτική άδεια με το εργαλείο κλωβός (FPO), να έχει εγκατεστημένο σύστημα παρακολούθησης σκαφών (VMS) και να τηρεί ηλεκτρονικό ημερολόγιο αλιείας (ERS).

Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου επισημαίνει, ότι οι αλιείς στα νησιά της Δωδεκανήσου, όπως στη  Ρόδο, Κάρπαθο, Κάλυμνο, Σύμη, Χάλκη, που δε διαθέτουν τα ολοκληρωμένα ηλεκτρονικά συστήματα παρακολούθησης στα σκάφη τους, δεν έχουν τη οικονομική δυνατότητα να προβούν, άμεσα, στην προμήθεια και εγκατάσταση αυτών των συστημάτων, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εργαστούν και να κινδυνεύουν με κυρώσεις.

Το Υπουργείο θα πρέπει να εξετάσει την περίπτωση να δοθεί μια παράταση στους ψαράδες για την προμήθεια των συστημάτων αυτών, ώστε να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του νέου Νόμου.

   Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ.Κόνσολα.

 

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς

Κύριο Υπουργό  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΘΕΜΑ: «Να δοθεί χρονική παράταση στους αλιείς της Δωδεκανήσου για την προμήθεια των ηλεκτρονικών συστημάτων παρακολούθησης στα σκάφη τους για την αλιείατου είδους Συμιακό Γαριδάκι»

Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση αρ. 1177/21-03-2019 / ΦΕΚ Β 1263/15-04-2019, λαμβάνονται υποχρεωτικά μέτρα σε όλη την επικράτεια, σχετικά με την αλιεία του είδους Συμιακόγαριδάκι (Plesionika narval), για την ορθολογική εκμετάλλευση του αποθέματος και τη διατήρησή του εντός ασφαλών βιολογικών ορίων.

Για την άσκηση δραστηριότητας από τους επαγγελματίες αλιείς, πλοιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών, θα πρέπει να χορηγηθεί άδεια αλίευσης με συγκεκριμένες προϋποθέσεις

Τα αλιευτικά σκάφη θα πρέπει να διαθέτουν σε ισχύ αλιευτική άδεια με το εργαλείο κλωβός (FPO), να έχει εγκατεστημένο σύστημα παρακολούθησης σκαφών (VMS) και να τηρεί ηλεκτρονικό ημερολόγιο αλιείας (ERS).

Η αλιεία του είδους Συμιακό γαριδάκι (Plesionika narval),  επιτρέπεται  από  1η Μαΐου έως 31 Αυγούστου σε βάθη μεγαλύτερα των 40m, εκτός από ειδικά απαγορευμένες περιοχές αλιείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες και ειδικές διατάξεις.

Η παροχή στοιχείων (καταχώρηση ποσοτήτων του είδους) στο ηλεκτρονικό ημερολόγιο για την απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος καταγραφής και παρακολούθησης (ΟΣΠΑ), αλλά και το σύστημα παρακολούθησης θα πρέπει να εφαρμόζονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Οι αλιείς στα νησιά της Δωδεκανήσου όπως στη  Ρόδο, Κάρπαθο, Κάλυμνο, Σύμη, Χάλκη, που δε διαθέτουν τα ολοκληρωμένα ηλεκτρονικά συστήματα παρακολούθησης στα σκάφη τους, αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες για την προμήθεια και εγκατάστασή τους, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εργαστούν και να κινδυνεύουν με κυρώσεις.

 Εκτός από το γεγονός ότι το χρονικό διάστημα των τεσσάρων (4) μηνών (Μάιος- Αύγουστος) είναι πολύ μικρό για να ψαρεύουν το γαριδάκι, το κόστος για την προμήθεια των συστημάτων αυτών αγγίζει τα 6.000 ευρώ για κάθε σκάφος ανεξάρτητα από το μήκος τους.

 Το Υπουργείο θα πρέπει να εξετάσει την περίπτωση να δοθεί μια παράταση στους ψαράδες για την προμήθεια των συστημάτων αυτών, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του νέου Νόμου.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

1. Εάν γνωρίζει το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με την προμήθεια και το κόστος των υποχρεωτικών συστημάτων παρακολούθησης στα σκάφη των αλιέων.
2. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου για την επίλυση του προβλήματος;
3. Θα δοθεί παράταση στην εφαρμογή του νέου Νόμου 1177/57236/21.03.2019, ώστε να ισχύει από τη νέα χρονιά;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας

Βουλευτής Δωδεκανήσου