Πανορμίτης Μοσκιού “Διαμαρτυρία για παράνομη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σύμης”

Με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σύμης 109/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΙ6ΩΗΠ-ΜΓΘ) αποφασίστηκε (σε θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που τέθηκε ως κατεπείγον) να διατυπωθεί αίτημα προς την 2η ΥΠΕ Πειραιώς προκειμένου να εκκενωθεί το δημοτικό κτίριο στο οποίο στεγάζεται το ιατρείο του χωριού Σύμης και να γίνει η μεταφορά του εξοπλισμού του ιατρείου στο πολυδύναμο ιατρείο Σύμης, ώστε το εν λόγω κτίριο να χρησιμοποιηθεί για την εγκατάσταση παραρτήματος ιδιωτικής εταιρείας στο νησί.

Η εν λόγω απόφαση (μεταξύ άλλων αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου από διάστημα ενός μηνός πριν τις εκλογές και μέχρι σήμερα) λήφθηκε εντελώς παράνομα και καταχρηστικά, κατά παράβαση του άρθρου 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.

Απαιτούμε:

  1. Την άμεση ανάκληση της παράνομης απόφασης 109/2014
  2. Να διατηρηθούν: το κτίριο ιατρείου και τα μηχανήματα διαθέσιμα για τις ανάγκες των κατοίκων του χωριού Σύμης

Η παράταξή μας έχει για τους παραπάνω λόγους, συνάντηση με το Δήμαρχο Σύμης και τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα, την Τετάρτη 11-06-2014 και ώρα 12:00.

Pin It on Pinterest

Share This