Ποιοι δάσκαλοι και νηπιαγωγοί μπορούν να διεκδικήσουν μόνιμο διορισμό

Αιτήσεις από 29 έως και 31 Ιανουαρίου

Από τις 29 έως και τις 31 Ιανουαρίου θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων δασκάλων και νηπιαγωγών που πληρούν μια σειρά από προϋποθέσεις να καταθέσουν αιτήσεις για μόνιμο διορισμό.

Συγκεκριμένα καλούνται να καταθέσουν αιτήσεις όσοι δάσκαλοι στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών σχολικού έτους 2013-14 έχουν πραγματική προϋπηρεσία (ενιαίος πίνακας διορισμών) 19 μόρια και άνω. Την προϋπόθεση αυτή την πληρούν 47 δάσκαλοι όπως προκύπτει από τους πίνακες του Υπουργείου Παιδείας.

Επίσης καλούνται και οι νηπιαγωγοί που έχουν πραγματική προϋπηρεσία 25,9 μήνες και άνω. Την προϋπόθεση αυτή την πληρούν 100 νηπιαγωγοί. Εκτός από τους νηπιαγωγούς με πραγματική προϋπηρεσία καλούνται και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στον πίνακα επιτυχόντων του ΑΣΕΠ 2008.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στο σύνδεσμο του Υπουργείου Παιδείας καθώς και στην εγκύκλιο

Επιμέλεια: Καλόγηρος Βασίλειος
Πηγή : newsbeast.gr

Pin It on Pinterest