916 μόνιμοι στην Υγεία με δύο διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ

Εκδίδεται την επόμενη εβδομάδα από το ΑΣΕΠ και η 5Κ/2015, που αφορά πτυχιούχους ΤΕΙ και απoφοίτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Έξι χρόνια μετά την τελευταία προκήρυξη στην Υγεία, ανοίγει εκ νέου ο «χορός» των προσλήψεων μόνιμου προσωπικού στα νοσοκομεία και σε φορείς του υπουργείου Υγείας. Ήδη η προκήρυξη 4Κ/2015 δημοσιεύτηκε σήμερα στο Εθνικό Τυπογραφείο και ορίστηκε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους (2 έως 16 Νοεμβρίου).

Ο διαγωνισμός αφορά συνολικά 226 θέσεις, εκ των οποίων 125 για πτυχιούχους ΑΕΙ και οι υπόλοιπες 101 για υποψηφίους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Οι ειδικότητες που συγκεντρώνουν την πλειονότητα των θέσεων είναι οι ΠΕ Νοσηλευτικής, ΠΕ Φαρμακοποιών, ΥΕ Μεταφορέων Ασθενών και ΥΕ Βοηθών Θαλάμου. Eτοιμη είναι και θα εκδοθεί την επόμενη εβδομάδα η δεύτερη προκήρυξη του υπουργείου Υγείας, για 690 θέσεις Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (374 ΤΕ και 316 ΔΕ). Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ανήκουν σε ειδικότητες όπως ΤΕ Νοσηλευτών, ΤΕ Μαιών-Μαιευτών, ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων και ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής.

ΚΑΙ 125 ΘΑΣΕΙΣ ΜΕ ΟΚΤΑΜΗΝΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Προθεσμίες για 624 συμβάσεις σε δήμους 

Σε 624 ανέρχονται οι νέες προσλήψεις που θα πραγματοποιηθούν σε 48 δήμους και νομικά πρόσωπα δήμων σε Αθήνα και περιφέρεια. Οι φορείς αναζητούν προσωπικό καθαριό-τητας και τεχνικό προσωπικό, βρεφονηπιοκόμους αλλά και καλλιτεχνικό διδακτικό προσωπικό. Επιπλέον 125 άτομα θα προσληφθούν στον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας για διάστημα 8 μηνών.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Προγράμματα του ΕΣΠΑ για 15.300 ανέργους

ΓΙΑ 4 ΜΗΝΕΣ
75 καταμετρητές, εργάτες και οδηγοί στην ΕΥΔΑΠ

ΕΛΤΑ
122 διανομείς με συμβάσεις έξι μηνών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
80 σπουδαστές στη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης

Πηγή: Έθνος

Pin It on Pinterest

Share This