Μνημόσυνο των ευεργετών Βενετοκλέων

Ἡ Διοικητική Ἐπιτροπή τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος Ρόδου σᾶς προσκαλεῖ εἰς τό ἐτήσιον μνημόσυνον τῶν Μεγάλων Εὐεργετῶν αὐτῆς, Μίνωος, Δημητρίου καί Μαρουλίτσας τῶν Βενετοκλέων, τό ὁποῖον θά τελεσθῇ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Δημητρίου πόλεως Ρόδου (παλαιόν Κοιμητήριον) τήν Πέμπτην 11 Νοεμβρίου 2021 καί ὥρα 9.30 π.μ.

Διά τήν Δ.Ε. τῆς Κοινότητος

Ὁ Πρόεδρος

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΡΟΔΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΣ

 Πηγή:www.dimokratiki.gr

Pin It on Pinterest

Share This